ISSN : 2147 - 1800
Abant Tıp Dergisi Abant Tıp Dergisi - Abant Med J: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfa III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

ÖZGÜN MAKALE
4.
Sağlık müdürlüğü çalışanlarında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi
Evaluation of healthy lifestyle behaviors in the employees of health directorate
Mustafa Çakır, Faruk Demirhan, Ahmet AKALAN, Nuray Yılmaz, Şenol ERGÜNEY
doi: 10.5505/abantmedj.2019.08870  Sayfalar 104 - 112

5.
Tırnak Batması Cerrahi Tedavisinde Winograd Tekniği İle Sleeve Methodunun Karşılaştırılması
Comparison Of Winograd Technique And Sleeve Method In Surgical Treatment Of Ingrown Toenail
Selim Safalı
doi: 10.5505/abantmedj.2019.09581  Sayfalar 113 - 118

6.
Bolu İl Merkezi Din Görevlilerinin Organ Bağışı Hakkında Bilgi Tutum Ve Davranışları İle Bunları Etkileyen Etmenler, 2017
Knowledge Attıtudes And Behavıors For Organ Donation Of Relıgıous Offıcers İn Bolu Provıncıal Center, 2017
Rabia Kaymak, Seval Alkoy
doi: 10.5505/abantmedj.2019.22599  Sayfalar 119 - 127

7.
Demografik ve Biyometrik Özellikler ile Fakoemülsifikasyon Aşamasında Kullanılan Süre ve Gücün Katarakt Ameliyatı Süresi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Demographic and Biometric Characteristics and Time and Power Used in Phacoemulsification on the Duration of Cataract Surgery
Enes Uyar
doi: 10.5505/abantmedj.2019.37880  Sayfalar 128 - 133

8.
Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Görülme Oranları: Altı Yıllık Değerlendirme
Incidence of Intestinal Parasites in Patients Applying to Parasitology Laboratory: A Six-Year Evaluation
Ahmet Özkeklikçi, Fatma Avcıoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2019.65477  Sayfalar 134 - 140

9.
Diyabetik polinöropatili hastalarda alfa lipoik asidin glisemik kontrol üzerine etkisi
The effect of Alpha lipoic acid on glycemic control in patients with diabetic polyneuropathy
Nalan Okuroğlu, Meltem Sertbaş, Müzeyyen Eryılmaz, Nüket Manukyan, Ayşegül Şahinsev, Yasar Sertbaş, Ali Özdemir
doi: 10.5505/abantmedj.2019.68235  Sayfalar 141 - 146

10.
Tiroid Nodüllerinin İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde İkili Enjektör Modelinin Geleneksel Teknik ile Histopatolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
A comparison of the histopathological results of thyroid nodule biopsy applied with ultrasound-guided traditional technique fine needle aspiration and a novel dual-injector model fine needle aspiration
Çağlayan Çakır
doi: 10.5505/abantmedj.2019.76258  Sayfalar 147 - 154

11.
Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Survey of the knowledge levels for ıntramuscular ınjectıon applıcatıon of nursıng students
Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2019. 81894  Sayfalar 155 - 161

12.
Solunum yolu hastalığı olan çocuklarda Gastroözofageal Reflü Sintigrafisinin değeri
The value of scintigraphy in chidren with respiratory tract disease
Hamdi Afşin, Yakup Yürekli
doi: 10.5505/abantmedj.2019.90022  Sayfalar 162 - 171

13.
Erkek hastalarda kasık fıtığı ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye başlama zamanı
The start time of sexual intercourse after inguinal hernia repair in male patients
Alaattin Öztürk
doi: 10.5505/abantmedj.2019.91489  Sayfalar 172 - 176

OLGU SUNUMU
14.
Romatoid Artritli Hastada Koroner Yavaş Akıma Bağlı Akut Miyokard Enfarktüsü: Nadir Bir Olgu Sunumu
Acute Anterior Myocardial Infarction Due To Coronary Slow Flow İn Patient With Rheumatoid Arthritis: A Rare Case Report
Hakan Duman, Hüseyin Durak
doi: 10.5505/abantmedj.2019.37167  Sayfalar 177 - 179

15.
Sezaryen sonrası skar endometriozis: Nadir bir cerrahi komplikasyon
Scar endometriosis after caesarean section: A rare surgical complication
İsmail Çetinkaya, Mehmet Tolga Kafadar, Bahar Memiş
doi: 10.5505/abantmedj.2019.85579  Sayfalar 180 - 183

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale