ISSN : 2147 - 1800

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Abant Tıp Dergisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayın organıdır Yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Abant Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru-cevaplar ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir. 

Abant Tıp Dergisi, Batı Karadeniz bölgesinin yöresel özelliklerini yansıtan tüm çalışmalara öncelik tanıyacaktır 

Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.abantmedj.com adresinden yapılabilir. 

Kaynak gösteriminde dergimizin adı; "Abant Med J" olarak yazılmalıdır 

Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.

İletişim:
Abant Tıp Dergisi Editörlüğü
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14280 / BOLU
Tel: 0374 253 4656 Faks: 0374 253 4559

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale