ISSN    : 2147 - 1800

Quick Search
Sarcoid-like Granulomas in Renal Cell Carcinoma [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(3): 97-98 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.23500

Sarcoid-like Granulomas in Renal Cell Carcinoma

Gözde Çakırsoy Çakar1, Osman Köse2, Mustafa Kösem1
1Department of Pathology, Sakarya Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
2Department of Urology, Sakarya Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

Non- necrotizing granulomas are rarely seen in tumor stroma. Primary tumor related these granulomas are termed as sarcoid-like reaction (SBR). Tumor related SBR develops against antigens that expressed by tumor. These granulomas are thought to relate host immune defense against tumor. However existent reports are insufficient to explain its prognostic value. We present a rare case of clear cell renal cell carcinoma associated with tumor related sarcoid-like granulomas.

Keywords: Renal cell carcinoma, Sarcoid like reaction, Granuloma

Renal Hücreli Karsinomda Sarkoid Benzeri Granülomlar

Gözde Çakırsoy Çakar1, Osman Köse2, Mustafa Kösem1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Sakarya

Non-nekrotizan granülomlara tümör stromasında nadiren rastlanır. Primer tümörle ilişkili görülen bu granülomlara sarkoid benzeri reaksiyon (SBR) denir. Tümör ilişkili SBR, tümörün eksprese ettiği antijenlere karşı gelişmektedir. Bu granülomların, konağın tümöre karşı gösterdiği immün yanıtla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte mevcut çalışmalar prognostik önemini açıklamada yetersizdir. Burada nadir görülen bir vaka olarak tümör stromasında sarkoid benzeri granülomlar gösteren berrak hücreli renal hücreli karsinom vakası sunduk.

Anahtar Kelimeler: Renal hücreli karsinom, Sarkoid benzeri reaksiyon, Granulom

Gözde Çakırsoy Çakar, Osman Köse, Mustafa Kösem. Sarcoid-like Granulomas in Renal Cell Carcinoma. Abant Med J. 2018; 7(3): 97-98

Corresponding Author: Gözde Çakırsoy Çakar, Türkiye
LookUs & Online Makale