ISSN    : 2147 - 1800

Quick Search
Abant Medical Journal A Case Report of Acute Benign Childhood Myositis Associated With Influenza A (H3N2) Infection [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(1): 22-25 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.80948

A Case Report of Acute Benign Childhood Myositis Associated With Influenza A (H3N2) Infection

Ertuğ Toroslu, Zuhal Örnek
Bulent Ecevit Univercity, School of Medicine, Pediatrics Department, Zonguldak, Turkey

Acute Benign Childhood Myositis (ABCM) is often occurs with influenza infection; however, that is a rare complication of influenza infection. In a case of high fever, severe muscle pain, gait difficulty and elevated creatinine kinase (CK) levels in the laboratory during the flu season; ABCM is one of priorly the differential diagnosis. Case, a seven-years-old girl who had high serum creatine kinase levels after seasonal H3N2 infection and cured successfully without renal impairment is reported.

Keywords: Influenza infection, creatine kinase, childhood myositis

İnfluenza A (H3N2) ile İlişkili Akut Selim Çocukluk Çağı Miyoziti Olgusu

Ertuğ Toroslu, Zuhal Örnek
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,Cocuk Sağlığı ve Hastalıları Anabilim Dalı, Zonguldak

Akut Selim Çocukluk Çağı Miyoziti (ASÇM, sıklıkla influenza enfeksiyonları ile birlikte gözlenen ancak influenza enfeksiyonlarının nadir komplikasyonlarından biridir. İnfluenza sezonunda yüksek ateş, yaygın kas ağrısı, yürüme güçlüğü ve laboratuvar olarak da kreatinin kinaz yüksekliği gözlenen tablolarda, ASÇM akla ilk getirilmesi gereken klinik durumlardandır. Bu makalede, mevsimsel H3N2 sonrası gelişen ASÇM tanısı konan yedi yaşında bir olgu sunulmuştur. Olgu, yüksek kreatinin kinaz seviyelerine rağmen, uygun hidrasyon ve yakın klinik takip ile böbrek yetmezliği gelişmeden sağaltılması nedeniyle sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Influenza enfeksiyonu, kreatinin kinaz, çocukluk çağı miyoziti

Ertuğ Toroslu, Zuhal Örnek. A Case Report of Acute Benign Childhood Myositis Associated With Influenza A (H3N2) Infection. Abant Med J. 2018; 7(1): 22-25

Corresponding Author: Ertuğ Toroslu, Türkiye
LookUs & Online Makale