ISSN    : 2147 - 1800

Quick Search
Abant Medical Journal Hiatal Hernia Presenting With Severe Iron Deficiency Anemia: A Case Report [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(3): 94-96 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.82612

Hiatal Hernia Presenting With Severe Iron Deficiency Anemia: A Case Report

Neslihan Karakurt1, Ali Fettah2, İbrahim Karaman3
1Hitit University Çorum Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics
2Dr Sami Ulus Childrens Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Hematology
3Dr Sami Ulus Childrens Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Surgery

Iron deficiency anemia (IDA) is common in pediatric population. Nutritional anemia resulting from insufficient iron intake is the most common etiology. However, underlying reason leading to life threatening IDA is to be examined in details. A nine month old girl with a complaint of fatigue had a hemoglobin level was 3.5 g/dl and laboratory findings were compatible with iron deficiency anemia (IDA). She was evaluated for the etiology of IDA and she was diagnosed hiatal hernia (HH). Pediatricians should be aware of severe or medically refractory IDA, which may be related to HH.

Keywords: Iron Deficiency Anemia, Hiatal Hernia, Pediatrics

Ağır Demir Eksikliği Anemisi ile Prezente Olan Hiatal Herni: Olgu Sunumu

Neslihan Karakurt1, Ali Fettah2, İbrahim Karaman3
1Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği
2Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği
3Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği

Demir eksikliği anemisi (DEA) pediatrik popülasyonda sık görülür. Yetersiz demir alımına bağlı nütrisyonel anemi en sık sebebidir. Ancak hayati tehdit eden ağır DEA ile başvuran hastalarda altta yatan sebep detaylı araştırılmalıdır. Dokuz aylık kız hasta halsizlik nedeniyle başvurduğunda hemoglobin 3,5 g/dl saptandı ve laboratuar bulguları DEA ile uyumluydu. Hastada DEA etyolojisi araştırıldığında hiatal herni saptandı. Pediatristlerin ciddi veya medikal tedaviye dirençli DEA’nin hiatal herni ile ilişkili olabileceğinin farkında olması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Demir Eksikliği Anemisi, Hiatal Herni, Pediatrik

Neslihan Karakurt, Ali Fettah, İbrahim Karaman. Hiatal Hernia Presenting With Severe Iron Deficiency Anemia: A Case Report. Abant Med J. 2018; 7(3): 94-96

Corresponding Author: Neslihan Karakurt, Türkiye
LookUs & Online Makale