ENGLISH
Abant Med J: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite Ve Hipertansiyon Sıklığının Sosyoekonomik Düzey Ve Beslenme İle İlişkisi
Socioeconomic Status And Nutrition Of Childhood Obesity And Hypertension Among Primary School Children
Derya Buluş, Zehra Aycan, Sadi Vidinlisan


ÖZGÜN MAKALE
2.
Humerus Cisim Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Konvansiyonel Plaklama mı Minimal İnvaziv Plak Osteosentezi mi Daha Üstün?
Which One is Better for Surgical Treatment of Humeral Shaft Fractures? Conventional plating versus Minimal Invasive Approach
Hakan Şeşen, Anıl Taşkesen, Ahmet Safa Tağral, Mahmut Özdemir, İsmail Demirkale, Murat Altay
 (183 kere görüntülendi)

3.
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında antibiyotik direnci
Antibiotic resistance in Acinetobacter baumanii strains isolated from various clinical specimens
Fatma Kalem, Ömür Ertuğrul, Hatice Türk Dağı
 (232 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Ultrason Eşliğinde Santral Venöz Kateterizasyon Esnasında Fark Edilen Yaygın Trombüs: Bir Olgu
Widespread Thrombus During Central Venous Catheterization in Ultrasonography: A Case
Hamit Yoldaş, İbrahim Karagöz, Muhammed Emin Demirkol, Yusuf Velioğlu, İsa Yıldız
LookUs & Online Makale