ENGLISH
Abant Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ORJINAL MAKALE
1.
Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Dermatolojik Hastalıklar
Dermatological Diseases in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Betül Şereflican, Özlem Kar Kurt, Murat Şereflican, Aslıhan Geyik, Nadir Göksügür, Ali Haydar Parlak
doi: 10.5505/abantmedj.2016.30301  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 57 - 63 (934 kere görüntülendi)

2.
Oktenidin hidroklorür, klorheksidin diglukonat ve povidon iyodürün, santral ve periferik venöz kateter uygulamalarında antiseptik etkilerinin karşılaştırılması.
Comparison of antiseptic efficacy of octenidine hydrochloride, chlorhexidine digluconate and povidone iodine for the applications of central and peripheral venous catheterisation
Şule Eda Ersöz, Akcan Akkaya, Esra Koçoğlu, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Abdullah Demirhan, Murat Bilgi, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2016.94824  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 16 - 22 (913 kere görüntülendi)

3.
Anti TNF-α tedavisi alan romatoloji hastalarında dermatolojik yan etkiler
Dermatological side effects in rheumatological patients taking anti TNF-α treatment
Serpil Tuna, Sevil Alan, Ülkü Uçar, Mehmet İhsan Arman
doi: 10.5505/abantmedj.2016.79058  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (857 kere görüntülendi)

4.
Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Rubella ve Sitomegalovirus Prevalansının Araştırılması
Investigation of Seroprevalence of Rubella and Cytomegalovirus in Childbearing Age’s Women
Derya Sağlam, Fatma Mutlu Sarıgüzel, Hatice Tuna Hörmet Öz, Gülhan Yağmur, Barış Derya Erçal
doi: 10.5505/abantmedj.2016.90532  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 47 - 51 (839 kere görüntülendi)

5.
Karaciğerin primer ve metastatik karsinomlarının ayrımında pCEA, mCEA, AFP ve CK19' un tanısal değeri
The diagnostic value of pCEA, mCEA, AFP and CK19 in differentiating primary and metastatic carcinoma of liver
Hesna Müzeyyen Astarcı, Gülzade Özyalvaçlı, Ayşe Sertçelik
doi: 10.5505/abantmedj.2016.94557  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 39 - 46 (766 kere görüntülendi)

6.
Crowe Tip 2 veya Tip 3 Gelişimsel Kalça Displazisi Nedeniyle Total Kalça Protezi Olan Hastalarda Otojen Femur Başı Greftiyle Asetabulum Rekonstrüksiyonu
Acetabular Reconstruction with Autogenous Femoral Head Graft in Patients with Total Hip Prosthesis Due to Crowe Type 2 or 3 Developmental Hip Dysplasia
Mehmet Faruk Çatma, Mehmet Atıf Erol Aksekili, Kasım Kılınçarslan, Bahar Anaforoğlu, İzzet Korkmaz, Murat Altay
doi: 10.5505/abantmedj.2016.04834  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 23 - 29 (748 kere görüntülendi)

7.
Akut İskemik İnmede Damar Okluzyonu, NIHSS Skoru (National Institues Of Healt Stroke Scale Scores) İle Tutulan Hemisfer Arasındaki İlişki
Relationship Between NIHSS score (National Institues Of Healt Stroke Scale Scores), Vessel Occlusion And Affected Hemisphere In Acute Ischemic Stroke
Muhammed Nur Ögün, Bahar Aksay Koyuncu, Özlem Güngör Tuncer, Gökhan Evcili, Reha Tolun, Yakup Krespi
doi: 10.5505/abantmedj.2016.28482  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 8 - 15 (737 kere görüntülendi)

8.
Akciğerin Primer ve Metastatik Adenokarsinomlarının Ayrımında Tiroid Transkripsiyon Faktör-1 (TTF-1)'in Yeri.
The Discriminating Role of Thyroid Transcripsion Factor-1 (TTF-1) in the Primary and Methastatic Cansers of the Lung.
İpek Erdem, Sevda Özdoğan, Nagehan Özışık, Fatma Merve Tepetam, Özlem Oruç, Ali Fidan, Benan Çağlayan
doi: 10.5505/abantmedj.2016.48568  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 30 - 38 (734 kere görüntülendi)

9.
Travmatik Penetran Diyafram Rüptürlü Yirmidört Hastanın Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Twenty-four Patients with Traumatic Penetrating Diaphragmatic Ruptures
Arif Aslaner, Tuğrul Çakır, Umut Rıza Gündüz, Uğur Doğan, Burhan Mayir, Nurullah Bülbüller
doi: 10.5505/abantmedj.2016.68916  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 52 - 56 (733 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Warfarin Kullanımı Sonrası Gelişen İzole Sol Meme Hematomu
Isolated Hematoma In The Left Breast Developing After Warfarin Use
Edip Erdal Yılmaz, Ahmet Türkoğlu, Ömer Uslukaya, Sadullah Girgin
doi: 10.5505/abantmedj.2016.97658  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 64 - 66 (698 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
11.
Büyük postentübasyon trakeoözofagial fistüllerin kendiliğinden genişleyen kaplı stentler kullanılarak kapatılması
Closure of a large postintubation tracheoesophageal fistula using a covered self-expandable stent
Mevlüt Kurt, Öznur Can, Emrah Poşul, Güray Can, Özlem Kar Kurt, Bülent Yılmaz, Uğur Korkmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2016.63825  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 77 - 78 (680 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
12.
Sol ventrikül kitle imajı gibi görünen idiopatik sol ventrikül psödoanevrizması
Idiopathic left ventricular pseudo aneurysm that look like left ventricle mass image
Şeref Ulucan, Ahmet Keser, Zeynettin Kaya, Hüseyin Katlandur, Hüseyin Özdil
doi: 10.5505/abantmedj.2016.24654  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 70 - 72 (663 kere görüntülendi)

13.
Yoğun Takip Gerektiren Bir Zehirlenme Vakası; Amlodipin İntoksikasyonu
Amlodipine Intoxication: A Poisoning Case Requiring Intensive Follow-Up
Mansur Kürşad Erkuran, Erhan Düzenli, Tarık Ocak, Arif Duran, Hakan Bayır
doi: 10.5505/abantmedj.2016.24582  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 67 - 69 (656 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Gebelikte kalıtsal trombofili ve tromboprofilaksi
Hereditary thrombophilia and thromboprophylaxis in pregnancy
Hüsnü Alptekin, Şeref Ulucan, Türkan Cengiz, Refika Selimoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2016.94803  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 83 - 90 (571 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Pnömotorakslı Olguda Torakotomisiz Kollabe Akciğerin Pozitif Basınçla Ventilasyonu
Collapsed Lung Was Made Of Pressure Ventilation Without Thoracotomy
İsa Yıldız, Ömer Özgür Yıldız, Eray Çınar, Hakan Bayır, Hamit Yoldaş
doi: 10.5505/abantmedj.2016.81904  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 73 - 76 (552 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
16.
Karın travmasına bağlı ameliyat edilen hastalarda karaciğer yaralanması ve karaciğer transaminaz düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır?
Is there a relation between liver transaminases levels and liver injury due to abdominal trauma of patients underwent operation?
Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Erdem Can Yardımcı, Ramazan Güven, Uğur Doğan, Burhan Mayir, Umut Rıza Gündüz, Mehmet Tahir Oruç
doi: 10.5505/abantmedj.2016.97059  ABANT 2016; 5 - 1 | Sayfalar 79 - 82 (506 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Fitobezoarın Neden Olduğu İnce Barsak Obstrüksiyonu
Intestinal Obstruction Caused By Phytobezoar
Şerafettin Yazar, Ahmet Kargı, Serdar Aslan, Ramazan Dönmez, Kemal Peker
doi: 10.5505/abantmedj.2016.27879  ABANT 2016; 5 - 2 | Sayfalar 153 - 157 (417 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
18.
Sinir Sisteminde Pürinerjik Mekanizmalar: Adenozin Trifosfatın Migren Patofizyolojisindeki Rolü
Purinergic mechanisms in the nervous system: the role of adenosine triphosphate in the migraine pathophysiology
Erkan Kılınç
ABANT 2016; 5 - 2 | Sayfalar 132 - 152 (210 kere görüntülendi)

ORJINAL MAKALE
19.
Metabolik sendrom ile panik bozukluk arasındaki ilişki
Psychosomatıc dısorders relatıonshıp between metabolıc syndrome and panıc dısorder
Yasemin Kaya, Esra Yancar Demir, Havva Keskin, Ahmet Kaya, Osman Bektaş
ABANT 2016; 5 - 2 | Sayfalar 91 - 100 (194 kere görüntülendi)

20.
Üçüncü Basamak Bir Hastanede Santral Venöz Kateter İlişkili İnfeksiyonların Sıklığı, Etken Mikroorganizmalar ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Prevalence, causative microorganisms, and risk factors of central venous catheter-related infections in a tertiary care hospital
Ismail Necati Hakyemez, Mustafa Taner Yıldırmak, Gül Çetmeli, Nur Efe Iris
doi: 10.5505/abantmedj.2016.80388  ABANT 2016; 5 - 2 | Sayfalar 108 - 117 (190 kere görüntülendi)LookUs & Online Makale