ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: ()

En Çok İndirilen Makaleler

ÖZGÜN MAKALE
1.
İdrar Yolu Enfeksiyonu Şüpheli Hastalarda Tam İdrar Analizi ve Kültür Sonuçlarının Performans Değerlendirmesi
Performance evaluation of urinanalysis and culture results in patients suspected urinary tract infection
Aynur Gülcan, Gülperi Çelik, Erim Gülcan, Zeliha Cansever, Dursun Murat Aladağ
doi: 10.5505/abantmedj.2012.47955   2012; 1 - 2 | Sayfalar 61 - 64 (5900 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
2.
III. Ventrikülün kolloid kisti: başağrısının nadir bir nedeni
Colloid Cyst of Third Ventricle: Unusual Cause of Headache
Fuat Özkan, Mehmet Fatih İnci, İdris Altun
doi: 10.5505/abantmedj.2013.86580   2013; 2 - 2 | Sayfalar 173 - 175 (3640 kere görüntülendi)

ÖZGÜN MAKALE
3.
Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Gebelik Ve Vücut Kitle İndeksinin Etkisi
The Effect of Pregnancy and Body Mass Index in Patients With Knee Osteoarthritis
Halil Atmaca, Arif Özkan
doi: 10.5505/abantmedj.2013.20592   2013; 2 - 1 | Sayfalar 12 - 16 (3508 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Kardiyak Elektrofizyolojik Çalışma
The cardiac electrophysiologic study
Alim Erdem, Mehmet Yazıcı
doi: 10.5505/abantmedj.2012.03521   2012; 1 - 2 | Sayfalar 99 - 103 (3384 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
İntrakraniyal lipomun tanı ve tedavi yönetiminde BT ve MRG
CT and MRI in the diagnostic and therapeutic management of intracranial lipomas
Fahri Halit Beşir, Fuat Özkan
doi: 10.5505/abantmedj.2012.54254   2012; 1 - 1 | Sayfalar 35 - 36 (3101 kere görüntülendi)

ÖZGÜN MAKALE
6.
Ultrasonografi Eşliğinde 18 G Kesici İğne İle Yapılan Perkutan Karaciğer Kitle Biyopsileri: Klinik Tecrübemiz
Ultrasound-guided Percutaneous Hepatic Mass Biopsies with 18G Cutting Needle: Our Clinical Experiences
Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Ozan Balakan
doi: 10.5505/abantmedj.2012.58066   2012; 1 - 3 | Sayfalar 140 - 143 (2921 kere görüntülendi)

7.
112 Ambulans Servisinde Çalışan Memnuniyeti
112 Ambulance Service Employee Satisfaction
Arif Duran, Tarık Ocak, Songül Yorgun, Dursun Koç
doi: 10.5505/abantmedj.2012.33043   2012; 1 - 3 | Sayfalar 144 - 148 (2829 kere görüntülendi)

8.
Koroner ve Karotis Arter Hastalığında Kombine Cerrahi Tedavi
Combined Surgical Treatment of Coronary and Carotid Artery Disease
Orhan Bozoğlan, Bülent Meşe, Kemalettin Erdem
doi: 10.5505/abantmedj.2012.18291   2012; 1 - 3 | Sayfalar 107 - 110 (2763 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
İleoçekal İnvajinasyona Neden Olan İntestinal Non-Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu
Intestinal Non-Hodgkin Lyphoma causing ileocaecal invagination: a case report
Fatih Kaya, Remzi Kızıltan, Mustafa Şit, Edip Erdal Yılmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2012.91885   2012; 1 - 3 | Sayfalar 162 - 164 (2753 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Yoğun Bakım Hastalarında Malnütrisyon
Malnutrition In Intensive Care Patients
Hakan Bayır, İsa Yıldız, Mansur Kürşat Erkuran, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.96720   2015; 4 - 4 | Sayfalar 420 - 427 (2733 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Tiroglossal kanal kisti zemininde gelişen tiroid papiller karsinomu; Nadir yerleşimli
Papillary Carcinoma Arising From Thyrogossal Duct Cyst; Rare location
Havva Erdem, Nilüfer Kadıoğlu, Ali Kemal Uzunlar, Ümran Yıldırım, Murat Oktay, Cem Şahiner, Süleyman Yılmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2012.09719   2012; 1 - 2 | Sayfalar 86 - 88 (2731 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları
Maxillofacial distraction osteogenesis
Furkan Erol Karabekmez, Celal Irgın, İbrahim Sağlam, Metin Görgü
doi: 10.5505/abantmedj.2012.32042   2012; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (2605 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Kronik lenfositik lösemili olguda JAK 2 pozitif kronik myeloproliferatif neoplazi (polisitemia vera) birlikteliği: nadir bir olgu
JAK 2 positive chronic myeloproliferative neoplasia (polycythemia vera) and chronic lymphocytic leukemia coexistence: a rare case
Murat Bayram, Vildan Özkocaman, Fahir Özkalemkaş, Rıdvan Ali, Gönül Irmak, Taner Aydın, Savaş Aksoy, Ahmet Tunalı
doi: 10.5505/abantmedj.2012.02886   2012; 1 - 1 | Sayfalar 30 - 31 (2595 kere görüntülendi)

ÖZGÜN MAKALE
14.
Hemodiyaliz Hastalarında Sinakalsetin Serum Kalsiyum, Fosfor, ve Paratiroid Hormon Düzeylerine Etkisi
The effect of Cinacalcet on Serum Calcium, Phosphorus and Parathyroid Hormone in Hemodialysis Patients
Erkan Şengül, Selma Satılmışoğlu, Aysun Şengül, Sevim Dindar
doi: 10.5505/abantmedj.2012.03522   2012; 1 - 2 | Sayfalar 55 - 60 (2564 kere görüntülendi)

15.
İdrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve in vitro antibiyotik duyarlılık durumları
The microorganisms isolated from urine culture and their in vitro antibiotic susceptibility
Aynur Gülcan, Ahmet Aslantürk, Erim Gülcan
doi: 10.5505/abantmedj.2012.36035   2012; 1 - 3 | Sayfalar 129 - 135 (2562 kere görüntülendi)

16.
Antibiyotik ilişkili ishal olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of antibiotic associated diarrhea cases
İsmail Necati Hakyemez, Funda Şimşek, Taner Yıldırmak, Burçak Yöntem, Ali Aksu
doi: 10.5505/abantmedj.2012.98608   2012; 1 - 1 | Sayfalar 16 - 17 (2494 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
17.
Portal ven agenezisi: olgu sunumu
Portal vein agenesis: a case report
Cemalettin Güneş, Ahmet Afşin Kundak, Tevfik Demir, Hafza Uçur, Fatma Akci
doi: 10.5505/abantmedj.2012.21931   2012; 1 - 1 | Sayfalar 26 - 27 (2384 kere görüntülendi)

18.
Abant Tıp Dergisi
Abant Medical Journal

2012; 1 - 1 | Sayfa 1 (2355 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Deli bal zehirlenmesi; ne kadar gözleyelim?
Mad honey poisoning; how much observe?
Emine Binnetoğlu, Sevim Dindar, Erkan Şengül, Nuray Kahraman Ay
doi: 10.5505/abantmedj.2012.47966   2012; 1 - 1 | Sayfalar 32 - 34 (2348 kere görüntülendi)

20.
Yenidoğan döneminde tanımlanan Goldenhar Sendromu: Olgu sunumu
A Goldenhar Syndrome described in neonatal period: case report
Özlem Elkıran, Erdal Yılmaz, Neşe Çıtak Kurt, Saadet Akarsu, Abdullah Kurt, Denizmen Aygün
doi: 10.5505/abantmedj.2012.54264   2012; 1 - 2 | Sayfalar 79 - 82 (2312 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale