ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Posttravmatik apandisit; gerçek mi söylenti mi? [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(1): 67-69 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.05025

Posttravmatik apandisit; gerçek mi söylenti mi?

Ayşegül Altunkaş1, Tuğba İlkem Özçağlayan1, Ahmet Orhan Çelik1, Ahmet Sümbül2
1Tokat Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Tokat, Türkiye
2Tokat Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Tokat, Türkiye

Literatürde travma sonrası tanımlanmış, akut apandisit vakaları mevcuttur. Bununla birlikte travmanın akut apandisitin nedenlerinden biri olup olmadığı hala tartışma konusudur. Akut apandisit tanısında, iyi alınan bir anamnez ile yapılacak dikkatli ve iyi bir fizik muayene oldukça önemlidir. Ancak posttravmatik bir olguda anamnez ve fizik muayene bulguları yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle bu olgularda semptomların travma ile ilişkilendirilmesi akut apandisit tanısını geciktirebilir. Biz künt batın travması sonrası akut apandisit tanısı konulan bir olguyu ve olası patolojik mekanizmalarını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Künt abdominal travma, apandektomi, apandisit.

Posttraumatic appendicitis; Is it true or rumor?

Ayşegül Altunkaş1, Tuğba İlkem Özçağlayan1, Ahmet Orhan Çelik1, Ahmet Sümbül2
1Tokat State Hospital, Department Of Radiology, Tokat, Turkey
2Tokat State Hospital, Department Of General Surgery, Tokat, Turkey

Several cases of appendicitis after blunt abdominal trauma have been reported in the literature. Whether there is a causative relationship between these two entities has long been a subject of debate. In the diagnosis of acute appendicitis, a well-received history and a good physical examination is very important. However, history and physical examination findings on cases of after blunt abdominal trauma may be misleading. Therefore, in these cases the symptoms associated with trauma may delay the diagnosis of acute appendicitis. We report a case of posttraumatic appendicitis and discuss possible pathogenetic mechanisms.

Keywords: Blunt abdominal trauma, appendectomy, appendicitis.

Ayşegül Altunkaş, Tuğba İlkem Özçağlayan, Ahmet Orhan Çelik, Ahmet Sümbül. Posttraumatic appendicitis; Is it true or rumor?. Abant Med J. 2015; 4(1): 67-69

Sorumlu Yazar: Ayşegül Altunkaş, Türkiye
LookUs & Online Makale