ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Klopidogrel ve Varfarinin Birlikte Kullanımında Klopidogrele Bağlı Mukokutanöz Kanama: Olgu Sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(2): 41-43 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.07742

Klopidogrel ve Varfarinin Birlikte Kullanımında Klopidogrele Bağlı Mukokutanöz Kanama: Olgu Sunumu

Ali Ramazan Benli1, Ufuk Turan Kürşat Korkmaz2, Ekrem Karakaya3, Mustafa Köroğlu4, Habibullah Aktaş5, Didem Adahan1
1Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Karabük
2Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
3Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
4Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
5Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye

Aile Hekimleri birinci basamakta sıklıkla dermatolojik lezyonlarla karşılaşmaktadırlar. Ayırıcı tanıda alerjik ve enfeksiyon gibi sık karşılaşılan durumların yanında koagülasyon defektleri de düşünülmelidir. Bu olguda aile hekimliği polikliniğine döküntüler ile başvuran 67 yaşındaki erkek hastada ilaca bağlı gelişen cilt altı kanama konu edinilmiştir. Varfarin ve klopidogrelin birlikte kullanımı eşliğinde normal değerlerde INR tespit edilmesi üzerine döküntülerin klopidogrele bağlı olabileceği değerlendirilmiş olup klopidogrelin kesilmesi ile lezyonların kaybolduğu gözlenmiştir. Antikoagülan ve antiagreganların birlikte kullanımının son yıllarda artması ile ilaca bağlı komplikasyonlarda artmıştır. Aile hekimleri, takip ettikleri hastaların kullandıkları ilaçların yan etkileri ve komplikasyonları konusunda dikkatli olmalıdırlar. Ayrıca dermatolojik lezyonları değerlendirirken sık görülen alerji ve enfeksiyonların yanında kanama diatezlerini de göz ardı etmemelidirler.

Anahtar Kelimeler: Mukokutanöz kanama, Varfarin, Klopidogrel, Aile Hekimliği

Mucocutaneous Bleeding Due to Clopidogrel in Use of Combination of Coumadin and Clopidogrel: A case report

Ali Ramazan Benli1, Ufuk Turan Kürşat Korkmaz2, Ekrem Karakaya3, Mustafa Köroğlu4, Habibullah Aktaş5, Didem Adahan1
1Karabuk University, Medical Faculty, Department of Family Medicine, Karabuk, Turkey
2Karabuk University, Medical Faculty, Department of Cardiac and Vascular Surgery, Karabuk, Turkey
3Karabuk University, Medical Faculty, Department of Cardiology, Karabuk, Turkey
4Karabuk University, Medical Faculty, Department of Hematology, Karabuk, Turkey
5Karabuk University, Medical Faculty, Department of Dermatology, Karabuk, Turkey

Family doctors often encounter patients with dermatological lesions. With respect to differential diagnosis, allergy, infection and hemorrhage-coagulation defects are situations to consider. In this report patient, 67 yrs/male, applied to polyclinic with dermatological lesions in thigh. In detailed anamnesis it is seen that patient was taking warfarin medication as anticoagulant and clopidogrel medication as antiaggregant because of aort and mitrale valves replacement. After consultations from dermatology, hematology and internal medicine it is accepted that lesions in thigh was due to hemorrhage of using clopidogrel and after ending clopidogrel medication, these lesions completely recovered. In recent years, due to different reasons anticoagulant and antiaggregant medication treatment increased and new medical preparations are discovered. Family doctors frequently encounter patients who take these medications. We represent this case report to take attention to close fallowing of patients regarding dermatological lesions and other hemorrhage complications and to remind that detailed anamnesis is very important in terms of diagnosis.

Keywords: Mucocutaneous bleeding, Warfarin, Clopidogrel, Family Practice

Ali Ramazan Benli, Ufuk Turan Kürşat Korkmaz, Ekrem Karakaya, Mustafa Köroğlu, Habibullah Aktaş, Didem Adahan. Mucocutaneous Bleeding Due to Clopidogrel in Use of Combination of Coumadin and Clopidogrel: A case report. Abant Med J. 2018; 7(2): 41-43

Sorumlu Yazar: Ali Ramazan Benli, Türkiye
LookUs & Online Makale