ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Kızamık kızamıkçık kabakulak aşısı sonrası gelişen akut infantil hemorajik ödem: Bir olgu sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(2): 87-89 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.09821

Kızamık kızamıkçık kabakulak aşısı sonrası gelişen akut infantil hemorajik ödem: Bir olgu sunumu

Mervan Bekdaş, Elif Nur İldeş
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Akut İnfantil hemorajik ödem (AİHÖ) ateş, ödem ve purpurik deri döküntüleri ile karakterize derinin lökositoklastik vaskülitidir. Gürültülü bir başlangıcı olmasına rağmen birkaç haftada spontan iyileşmektedir. Spesifik bir tedavisi yoktur. Bu makalede aşı sonrası AİHÖ tipik bulguları gelişen bir vaka sunuyoruz. Amacımız, döküntülü hastalıklarla ayırıcı tanıda nadir görülen bu hastalık hakkında bir hatırlatma yapmak ve böylece hastaları gereksiz tetkik ve tedavilerden kurtarmaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut infantil hemorajik ödem, purpura, aşı

Acute infantile hemorrhagic edema following measles mumps rubella vaccine: A case report

Mervan Bekdaş, Elif Nur İldeş
Department of Pediatrics, Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine

Acute infantile hemorragic edema (AIHE) is a leukocytoclastic vasculitis of the skin characterized by large purpuric lesions, edema and fever. In spite of violent onset, spontaneous recovery occurs within a few weeks. There is no specific treatment. In this manuscript we present a boy that have typical findings of AIHE developed after vaccination. Our purpose is to remember this rare disease in the differantial diagnosis of purpuric rashes and thus protect the patients from unnecessary analysis and treatment.

Keywords: Acute infantile hemorragic edema, purpura, vaccine

Mervan Bekdaş, Elif Nur İldeş. Acute infantile hemorrhagic edema following measles mumps rubella vaccine: A case report. Abant Med J. 2019; 8(2): 87-89

Sorumlu Yazar: Mervan Bekdaş, Türkiye
LookUs & Online Makale