ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Posterior Fossanın Spontan Subdural Hematomu [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(1): 31-33 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.26122

Posterior Fossanın Spontan Subdural Hematomu

Cihan Bedel1, Sefa Türkoğlu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Acil Tıp Ana Bilim Dalı,Antalya
2Denizli Devlet Hastanesi,Radyoloji, Denizli

Travma öyküsü olmayan erişkinlerde posterior fossanın akut veya subakut subdural hematomları çok nadirdir ve tüm intrakranial hematomların yaklaşık % 0.6-1'ini oluşturur. En sık ilişkili faktör koagülasyon anormalliğidir. Bilgisayarlı tomografi subdural hematomun detaylarını gösteren en iyi görüntüleme seçeneğidir. Bu çalışma, posterior fossada subdural hematom için acil hekimlerini bilinçlendirmeyi ve yanlış tanıyı önlemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Subdural hematom, posterior fossa, travmatik olmayan

Spontaneous Subdural Hematoma of the Posterior Fossa

Cihan Bedel1, Sefa Türkoğlu2
1University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Antalya, Turkey
2Denizli State Hospital, Department of Radiology, Denizli, Turkey

Acute or subacute subdural haematomas of the posterior fossa in adults without a history of trauma are very rare and constitute about 0.6 to 1% of all such intracranial hematomas. The most associated factor is coagulation abnormality. Computed tomography seems the best imaging choice to outline the details of subdural hematoma. This study aims to raise awareness for emergency physicians for the subdural hematoma in the posterior fossa and to avoid misdiagnosis.

Keywords: Subdural hematoma, posterior fossa, non-traumatic

Cihan Bedel, Sefa Türkoğlu. Spontaneous Subdural Hematoma of the Posterior Fossa. Abant Med J. 2019; 8(1): 31-33

Sorumlu Yazar: Cihan Bedel, Türkiye
LookUs & Online Makale