ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Diş Çekimi Sonrası Gelişen Orofasiyal Distoni: Organik mi? Psikojenik mi? [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(1): 23-26 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.26878

Diş Çekimi Sonrası Gelişen Orofasiyal Distoni: Organik mi? Psikojenik mi?

Kübra Çoban1, Barış Çağlar2, Fuat Büyüklü1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Otorinolaringoloji Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Distoni, sürekli veya aralıklı kas kasılmalarının yol açtığı bükülme benzeri, tekrarlayan hareketler veya postürel anormallikler ile karakterize bir hareket hastalığıdır.
Burada 46 yaşında, dental bir prosedürü takiben meydana gelen, tek taraflı, şiddetli, süreklilik gösteren ve üst dudak deviyasyonuna neden olan kas kasılmalarından yakınan kadın hasta sunulmaktadır. Takipte hastanın distonik yakınmalarında değişkenlik saptanmış, en etkin tedavinin uygulanabilmesi amacıyla hasta, Botoks tedavisine ek olarak psikiyatrik tedavi için de yönlendirilmiştir.
Vakamız, hem organik hem de psikojenik faktörler içermesi nedeniyle, farklılık göstermektedir. Bu vakalar nadiren Otorinolaringologlar tarafından takip edilmektedir. Bu nedenle karşılaşılabilecek zorluklar ve güncel terapötik uygulamalar konusunda farkındalık gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fasiyal distoni, Distoni, Psikojenik distoni, Dental cerrahi, Botoks enjeksiyonu

Oro-facial Dystonia Following Dental Extraction: Is It Organic or Psychogenic?

Kübra Çoban1, Barış Çağlar2, Fuat Büyüklü1
1Başkent University Medical Faculty Otorhinolaryngology Department
2Başkent University Medical Faculty Plastic and Reconstructive Surgery Department

Dystonia is a movement disorder characterized by sustained or intermittent muscle contractions, causing twisting, repetetive movements or postural abnormalities.
We present a 46 years old female with a serious persistent complaint of unilateral continous tonic muscle contractions causing upper lip deviation, appearded after a dental procedure. During the follow-up, patient had variable dystonic symptoms and in addition to Botox therapy, psychiatric treatment was included for the best treatment outcomes.
This case is unique, since both organic and psychogenic factors are involved.These cases are rarely followed by Otorhinolaryngologists, hence awareness of challenges and current therapeutic modalities are necessary.

Keywords: Facial dystonia, Dystonia, Psychogenic Dystonia, Dental Surgery, Botox Ingection

Kübra Çoban, Barış Çağlar, Fuat Büyüklü. Oro-facial Dystonia Following Dental Extraction: Is It Organic or Psychogenic?. Abant Med J. 2019; 8(1): 23-26

Sorumlu Yazar: Kübra Çoban, Türkiye
LookUs & Online Makale