ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Yenidoğan Kabızlığında Unutulmaması Gereken Bir Tablo; Hirschprung Hastalığı [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(1): 70-72 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.28199

Yenidoğan Kabızlığında Unutulmaması Gereken Bir Tablo; Hirschprung Hastalığı

Sevil Bilir Göksügür1, Mervan Bekdaş1, Buket Kara1, Nuriye Tarakçı1, Hüseyin Altunhan2, Hülya Öztürk3, Fatih Demircioğlu2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı, Bolu
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu

Hirschprung Hastalığı enterik sinir sisteminin gelişimsel bir bozukluğu olup distal kolondaki myenterik ve submukozal pleksuslarda ganglion hücrelerinin yokluğu ile karakterizedir. Bu durum etkilenen barsak kısmında peristaltizmin yokluğuna ve fonksiyonel intestinal tıkanıklığa yol açar. Yaklaşık 5000 canlı doğumda bir görülmekte ve genellikle mekonyum çıkışında gecikme, karın distansiyonu, beslenme intoleransı ve safralı kusma ile karşımıza çıkmaktadır. Burada yenidoğan döneminde Hirschprung Hastalığı tanısı konulmuş erkek bebeğin kliniği ve radyolojik tetkikleriyle değerlendirilmesi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hirschprung Hastalığı, kabızlık, yenidoğan

A Condition Should Be Remembered In Newborn Constipation Hirschprung Disease

Sevil Bilir Göksügür1, Mervan Bekdaş1, Buket Kara1, Nuriye Tarakçı1, Hüseyin Altunhan2, Hülya Öztürk3, Fatih Demircioğlu2
1Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, BOLU
2Abant Izzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Neonatology, Bolu
3Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BOLU

Hirschsprung disease is a developmental disorder of the enteric nervous system and is characterized by the absence of ganglion cells in the myenteric and submucosal plexuses of the distal intestine. This condition results in absence of peristalsis in the affected bowel and the development of a functional intestinal obstruction. It occurs in approximately 1 in 5000 live born infants and usually presented with delay in the meconium passage, distended abdomen, feeding intolerance and bilious vomiting. Here in, clinical and radiological evaluation of a male infant who diagnosed with Hirschsprung's disease in the neonatal period was presented.

Keywords: Constipation, Hirschprung Desease, newborn

Sevil Bilir Göksügür, Mervan Bekdaş, Buket Kara, Nuriye Tarakçı, Hüseyin Altunhan, Hülya Öztürk, Fatih Demircioğlu. A Condition Should Be Remembered In Newborn Constipation Hirschprung Disease. Abant Med J. 2015; 4(1): 70-72

Sorumlu Yazar: Sevil Bilir Göksügür, Türkiye
LookUs & Online Makale