ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(1): 1-7 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.32042

Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları

Furkan Erol Karabekmez1, Celal Irgın2, İbrahim Sağlam1, Metin Görgü1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Bolu

Distraksiyon osteogenezi, canlı kemik segmentleri arasında, aşamalı olarak uygulanan traksiyon ile yeni kemik oluşumunun hedeflendiği biolojik bir süreçtir. Bu teknik kraniofasyal bölgedeki deformitelerin tedavisinde giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Bu derleme yazısında distraksiyon osteo-genezin tanımı, tarihçesi ve kullanım alanlarından bahsedilerek distraksiyon osteogenezin biyolojik temelleri ve evreleri gözden geçirilmiştir. Ayrıca yüz bölgesi distraksiyon osteogenezisin diğer konvansiyonel metotlara göre avantajları, tedavi sırasında oluşabilecek komplikasyonlar ve geleceğe ilişkin düşünceler de bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Distraksiyon, Maksillofasyal distraksi-yon, Distraksiyon osteogenezis

Maxillofacial distraction osteogenesis

Furkan Erol Karabekmez1, Celal Irgın2, İbrahim Sağlam1, Metin Görgü1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Bolu

Distraction osteogenesis is a biological process involving the formation of new bone between viable bone segments that are gradually separated by traction. Recently, this technic has been gained more popularity in treatment of craniofacial deformities. In this review, we explored the definition, history and indications of distraction osteogenesis along with the biological fundamentals and phases of this method. Moreover, advantages of maxillo-facial distraction osteogenesis than other conventional methods, complications and future prospects are other subjects of this article.

Keywords: Distraction, Maxillofacial distraction, Distrac-tion osteogenesis

Furkan Erol Karabekmez, Celal Irgın, İbrahim Sağlam, Metin Görgü. Maxillofacial distraction osteogenesis. Abant Med J. 2012; 1(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Furkan Erol Karabekmez
LookUs & Online Makale