ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Romatoid Artritli Hastada Koroner Yavaş Akıma Bağlı Akut Miyokard Enfarktüsü: Nadir Bir Olgu Sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(3): 177-179 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.37167

Romatoid Artritli Hastada Koroner Yavaş Akıma Bağlı Akut Miyokard Enfarktüsü: Nadir Bir Olgu Sunumu

Hakan Duman, Hüseyin Durak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Rize,türkiye

Koroner yavaş akım fenomeni, obstruktif epikardiyal koroner arter hastalığı olmaksızın damarın opasifikasyonunun geciktiği bir anjiyografik fenomendir. Bu yazıda, 75 yaşında daha önce romatoid artrit (RA) tanısı olan, akut anterior miyokard infarktüsü ile başvuran koroner anjiyografisinde sol ön inen koroner arterde ileri derecede koroner yavaş akım (KYA) saptanan bir olgu rapor edilmek istendi.

Anahtar Kelimeler: Koroner yavaş akım, miyokard enfarktüsü, romatoit artirit

Acute Anterior Myocardial Infarction Due To Coronary Slow Flow İn Patient With Rheumatoid Arthritis: A Rare Case Report

Hakan Duman, Hüseyin Durak
Department Of Cardiology, Faculty Of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

Coronary slow flow phenomenon is an angiographic phenomenon which opacification of the vessel is delayed without obstructive epicadial coronary artery disese. In this case we reported 75 years old man with a diagnosis of rheumotoid arthritis and anterior myocardial infarction whom coronary angioraphy revealed a severe coronary slow flow in the left descending coronary artery.

Keywords: Coronary slow flow, myocardial infarction, rheumatoid arthritis

Hakan Duman, Hüseyin Durak. Acute Anterior Myocardial Infarction Due To Coronary Slow Flow İn Patient With Rheumatoid Arthritis: A Rare Case Report. Abant Med J. 2019; 8(3): 177-179

Sorumlu Yazar: Hakan Duman, Türkiye
LookUs & Online Makale