ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
İntrakraniyal lipomun tanı ve tedavi yönetiminde BT ve MRG [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(1): 35-36 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.54254

İntrakraniyal lipomun tanı ve tedavi yönetiminde BT ve MRG

Fahri Halit Beşir1, Fuat Özkan2
1Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü, Düzce
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü, Kahramanmaraş

İntrakranial lipomlar nadir görülür ve genellikle asemptomatiktir. Bununla beraber lokalizasyonuna göre klinik belirti verebilirler. Bu yazıda baş ağrısı şikayeti ile başvuran ve bilgisayarlı tomografide (BT) tespit edilerek manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile tanısı teyit edilen intrakraniyal lipom vakasını sunmayı amaçladık. BT dansitometrik değerlendirme ve MRG inceleme ile invaziv bir işlem uygulanmadan cerrahi tedavisi zor olan intrakranial lipomların tanısı kolaylıkla konulabilir. BT ve MRG tedavinin belirlenmesi ile lezyonun takibinde de kolaylık sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İntrakranial lipom, bilgisayarlı to-mografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG ).

CT and MRI in the diagnostic and therapeutic management of intracranial lipomas

Fahri Halit Beşir1, Fuat Özkan2
1Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü, Düzce
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü, Kahramanmaraş

Intracranial lipomas are rare and usually asymptomatic. However, they may be symptomatic according to their localization. In this article, we aimed to report a case who presented with headache and diagnosed with intracranial lipoma which was detected at computed tomography (CT) and confirmed by magnetic resonance imaging (MRI). Intracranial lipomas which are difficult treat by surgery should be diagnosed easily with CT densitometry and MRI without invasive procedure. Also, CT and MRI may be helpful in determining treatment choice and following up the lesion.

Keywords: Intracranial lipoma, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI).

Fahri Halit Beşir, Fuat Özkan. CT and MRI in the diagnostic and therapeutic management of intracranial lipomas. Abant Med J. 2012; 1(1): 35-36

Sorumlu Yazar: Fahri Halit Beşir
LookUs & Online Makale