ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama




Psöriatik artrit ve romatoid artrit: Birliktlik mi, yanlış tanı mı? [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(2): 101-103 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.55823

Psöriatik artrit ve romatoid artrit: Birliktlik mi, yanlış tanı mı?

Samet Sancar Kaya1, Hamit Göksu2
1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kırşehir
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Konya

Psöriatik artrit (PsA) periferik eklemler, omurga ve entezis bölgelerinin kronik inflamatuar artropatisidir. Psöriatik artrit prevelansı psöriazisli hastalarda %7-11, genel toplumda ise %0,04-0,1 arasında bildirilmektedir. Romatoid artrit (RA) ise daha çok el bilek, metakarpofalangeal, proksimal interfalangeal ve metatarsofalangeal eklemleri tutan kronik simetrik inflamatuvar bir artrittir. Romatoid artrit prevelansı %0,2-1 olarak bildirilmektedir. Romatoid artrit ve psöriatik artrit tek başlarına sık görülen romatizmal hastalıklar olmalarına rağmen bu iki hastalığın birlikteliği halen tartışmalı bir konudur ve tanı zorluklarına yol açmaktadır. RA ve PsA hastalıklarının ayırıcı tanısı önemlidir, çünkü klinik, serolojik ve radyolojik olarak birbirlerine benzemesine rağmen patolojilerinin farklılığı farklı klinik sonuçlara yol açabilir. Erken tanı, doğru tedavinin belirlenerek olası eklem hasarını önlemede önemlidir. Bu vakada psöriazis zemininde simetrik poliartrit gelişen ve romatoid artrit ve psöriatik artrit birlikteliği tanısı düşünülen erkek hasta sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Psöriazis, psöriatik artrit, romatoid artrit

Psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis: Association or misdiagnosis?

Samet Sancar Kaya1, Hamit Göksu2
1Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırşehir
2Konya Training And Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya

Psoriatic arthritis (PsA) is a chronic inflammatory polyarthritis affecting joints, spine and entheses. Psoriatic arthritis prevalence range from 0,04-0,1% and 7-11% in general population and psoriasis patients respectively. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic symmetric polyarthritis of wrist, metacarpophalangeal, proximal interphalangeal and metatarsophalangeal joints. Prevalence of RA is accepted around 0,2-1% in most populations. Although psoriatic arhritis and rheumatoid arhritis are common rheumatic diseases, coexistence of these diseases is still problemeatic and causes diagnostic challenges. The differential diagnosis of RA and PsA diseases is important because, although clinically, serologically and radiologically similar to each other, the difference in pathologies can lead to different clinical outcomes. Early diagnosis is important to prevent possible joint damage by determining the correct treatment. Here in we report a patient with psoriasis developing polyarthritis and rheumatoid arthritis and psoriatic arhritis coexistence were accepted as diagnosis.

Keywords: Psoriasis, psoriatic arhritis, rheumatoid arthritis

Samet Sancar Kaya, Hamit Göksu. Psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis: Association or misdiagnosis?. Abant Med J. 2019; 8(2): 101-103

Sorumlu Yazar: Samet Sancar Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale