ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Ultrasonografi Eşliğinde 18 G Kesici İğne İle Yapılan Perkutan Karaciğer Kitle Biyopsileri: Klinik Tecrübemiz [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(3): 140-143 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.58066

Ultrasonografi Eşliğinde 18 G Kesici İğne İle Yapılan Perkutan Karaciğer Kitle Biyopsileri: Klinik Tecrübemiz

Mehmet Fatih İnci1, Fuat Özkan1, Ozan Balakan2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı. Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Kahramanmaraş

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı fokal karaciğer kitle lezyonlarında perkütan karaciğer biyopsilerinin ultrasonografi kılavuzluğunda yapılması durumunda, etkinliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi ve kendi klinik tecrübemizi paylaşmaktır.
YÖNTEMLER: Son bir yıl içerisinde 38 hastanın karaciğer kitle lezyonlarından ultrasonografi kılavuzluğuna serbest el tekniği ile karaciğer biyopsisi işlemi yapıldı. Biyopsiler, bir gecelik açlığı takiben 18G otomatik biyopsi iğneleri kullanılarak yapıldı. Biyopsilerden sonra, tüm hastalar 1 gece yatırılarak takip edildi. Biyopsi örnekleri patolog tarafından normal koşullarda değerlendirildi.
BULGULAR: Son bir yıl içerisinde 38 hastaya ait toplam 38 karaciğer kitlesinden biyopsi alındı (kadın: 16 (42,1%), erkek: 22 (57,9%); ortalama yaş: 48,9 yıl). 38 biyopsinin 35’i (%92,1) tanısal, 3 (%7,9) tanesi yetersiz olarak değerlendirildi. Kitle boyutları 14 mm ile 155 mm arasında değişmekte olup ortalama kitle boyutu 42± 27 mm ölçüldü. Hastalarda ciddi bir komplikasyon görülmedi.
SONUÇ: Bizim klinik tecrübemize göre, ultrasonografi kılavuzluğunda 18 G otomatik biyopsi iğnesi ile yapılan perkutan karaciğer kitle biyopsisi hızlı, etkili, minimal inviziv ve güvenli bir yöntemdir. Komplikasyon oranı çok düşüktür. Ultrasonografi ile lezyonun görüntülenebildiği tüm olgularda ultrasonografi kılavuzluğunda perkütan karaciğer kitle biyopsisin yapılabileceğini düşünüyoruz

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi Kılavuzluğunda Biyopsi, Karaciğer Kitlesi, Kesici İğne

Ultrasound-guided Percutaneous Hepatic Mass Biopsies with 18G Cutting Needle: Our Clinical Experiences

Mehmet Fatih İnci1, Fuat Özkan1, Ozan Balakan2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University, School Of Medicine, Department Of Radiology, Kahramanmaraş, Turkey
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University, School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Kahramanmaraş, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate efficacy and safety of percutaneous liver biopsy performed with 18G automatic needles under the assistance of ultrasonography in focal hepatic lesions and share our clinical experiences.
METHODS: We performed percutaneous biopsies in the 38 patient’s liver masses with ultrasound-assisted free-hand technique in last one year. The liver biopsies were performed following one-night fasting using 18G automatic needles. After the biopsies, all patients were hospitalised and monitored for one day. All specimens were examined without immediate assessment by a pathologist.
RESULTS: A total of 38 hepatic masses from 38 patients were biopsied in last one year (female: 16 (42,1%), male: 22 (57,9%); mean age: 48,9 years). Of 38 biopsies, 35 (%92,1) specimens were considered diagnostic and 3 (%7,9) specimens were considered as non- diagnostic. Hepatic mass sizes varied between 14 mm and 155, with a mean diameter of 42± 27 mm. No major complication was seen.
CONCLUSION: According to the experiences, we conclude that ultrasound assisted percutaneous liver mass biopsy with 18 G automatic needles is a quick, effective, minimally invasive and, safe procedure. The complication rate is very low. The ultrasound assisted percutaneous liver mass biopsy modality should be used in all cases that the lesion can be visualised by ultrasonography.

Keywords: Ultrasound-guided Biopsy, Hepatic mass, Cutting Needle

Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Ozan Balakan. Ultrasound-guided Percutaneous Hepatic Mass Biopsies with 18G Cutting Needle: Our Clinical Experiences. Abant Med J. 2012; 1(3): 140-143

Sorumlu Yazar: Mehmet Fatih İnci, Türkiye
LookUs & Online Makale