ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Behçet Hastalığı ile İlişkili Piyoderma Gangrenosum; Bir Olgu Sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(1): 73-75 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.66487

Behçet Hastalığı ile İlişkili Piyoderma Gangrenosum; Bir Olgu Sunumu

Pınar Özuğuz1, Seval Doğruk Kaçar1, Tayfun Kocoglu1, Betül Demirciler Yavaş2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları A.d, Afyon, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji A.d, Afyon, Türkiye

Pyoderma Gangrenosum (PG) genellikle orta yaşındaki erişkinleri etkileyen, nadir görülen, nötrofilik inflamatuvar deri hastalığıdır. Etyolojisi ve patogenezi net olarak bilinmemektedir. BH ise multisistemik bir vaskülit olup, deri bulguları arasında nadiren PG da görülebilmektedir.
On üç yıldır BH öyküsü olan, 29 yaşındaki bir erkek hasta sol bacakta ülserle polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde sol alt bacakta en büyüğü 12x6 cm olan, fasyaya kadar uzanan derin, hafif pürülan akıntı ve kötü kokunun eşlik ettiği 3 adet ülser saptanan hastadan yapılan histopatolojik inceleme PG ile uyumluydu.
Burada agresif seyirli bir BH’da görülen PG lezyonlarının kontrolunun sağlanması için, sistemik tedavinin uzun süre ve kombine yapılması gerekebileceği vurgulanmak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, piyoderma gangrenosum, prednizolon, siklosporin

Pyoderma gangrenosum associated with Behçet's Disease: A Case Report

Pınar Özuğuz1, Seval Doğruk Kaçar1, Tayfun Kocoglu1, Betül Demirciler Yavaş2
1Afyon Kocatepe University, Faculty Of Medicine, Dermatology, Afyon, Turkey
2Afyon Kocatepe University, Faculty Of Medicine, Patology, Afyon, Turkey

Pyoderma gangrenosum (PG),is a rare neutrophilic inflammatory skin disease, usually affecting middle-aged adults. The etiology and pathogenesis is not clear. Behcet’s disease (BD) is a multisystem vasculitis, in which PG can rarely be seen among its cutaneous manifestations.,
A 29 –year-old male patient with a 13 years history of BH, was admitted to clinic with left leg ulcers. On dermatological examination 3 ulcers localized on the left lower leg, with the largest one being 12x6 cm, spreading to the deep fascia, accompanied by mild purulent discharge and bad smell. The histologically was compatible with PG. This report is presented to emphasize the necessity of long term and combined treatment of PG accompanying BD with agressive course

Keywords: Behçet's disease, pyoderma gangrenosum, prednisolone, cyclosporine

Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Tayfun Kocoglu, Betül Demirciler Yavaş. Pyoderma gangrenosum associated with Behçet's Disease: A Case Report. Abant Med J. 2015; 4(1): 73-75

Sorumlu Yazar: Pınar Özuğuz, Türkiye
LookUs & Online Makale