ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Tanıda gecikilmiş ve yüzde geniş skar bırakmış bir kutanöz leishmania olgusu [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(1): 76-78 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.70783

Tanıda gecikilmiş ve yüzde geniş skar bırakmış bir kutanöz leishmania olgusu

Sevil Alan1, Cumhur İbrahim Başsorgun2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya

Kutanöz leishmaniasis (KL), enfekte tatarcıkların deriden kan emerken bulaştırdıkları leishmania türlerinin memeli konaklarda oluşturdukları bir hastalık grubudur. Kutanöz morfolojideki çeşitlilikten dolayı KL sık görülen pek çok dermatozu taklit edebilmekte ve endemik olmayan bölgelerde tanı ve tedavide yanılgılara yol açabilmektedir. Gereksiz cerrahi müdaheleler hastalığın alevlenmesine neden olmaktadır. KL lezyonları sıklıkla kendiliğinden gerileme eğiliminde olsa da tedavisiz bırakılan olgular bulaş açısından kaynak ve risk oluşturduğundan ve kozmetik öneme sahip bölgelerde kötü görünümde deriden çökük skar oluşumuna yol açabileceğinden dolayı erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra skar zemininde nadir de olsa bazal hücreli karsinom (BHK) ve skuamoz hücreli karsinom (SHK) gelişme riskinin olması da erken tanı ve tedavinin önemini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kutanöz leishmania, skatris, gecikmiş tanı

A cutaneous leishmania case left a deep scar on the face and delayed at diagnosis

Sevil Alan1, Cumhur İbrahim Başsorgun2
1Department Of Dermatology And Venereology, Antalya, Turkey
2Department Of Pathology, Antalya, Turkey

Cutaneous leishmaniasis (CL) is a disease group created by leishmania species which are transmitted by infected sandflies while sucking blood from the skin in mammal hosts. Due to the variety in cutaneous morphology, CL can imitate several frequent dermatosis, and cause a fallacy in diagnosis and treatment in non-endemic regions. Unnecessary surgical interventions cause the disease to inflame. Cutaneous leishmania lesions deprived of the treatment pose a risk and source for infection. Moreover, untreated CL lesions can cause cutaneously pitted scar formation. Due to these reasons, early diagnosis and treatment have a great importance. Moreover, the risk of BCC and SCC development even rarely on scare basis increases the importance of early diagnosis and treatment.

Keywords: cutaneous leishmaniasis, scar, delayed diagnosis

Sevil Alan, Cumhur İbrahim Başsorgun. A cutaneous leishmania case left a deep scar on the face and delayed at diagnosis. Abant Med J. 2015; 4(1): 76-78

Sorumlu Yazar: Sevil Alan, Türkiye
LookUs & Online Makale