ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
İntrakranial Rüptüre Dermoid Kist [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(1): 27-30 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.74429

İntrakranial Rüptüre Dermoid Kist

Ayse Karatas1, Ertan Sevin1, Hamit Feran1, Fazıl Gelal2
1Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyolojii Anabilim Dalı

İntrakraniyal dermoid kistler, tipik radyolojik görüntüleme özelliklerine sahip nadir lezyonlardır. Genellikle asemptomatik ve tesadüfen ortaya çıkarlar. Rüptür veya kitle etkisi nedeniyle semptomatik olabilirler. Dermoid kistik tümör rüptürü genellikle kendiliğinden ortaya çıkar. Bu olgu sunumunda sol temporal rüptüre dermoid kistin kraniyal BT ve MRG bulgularını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: dermoid kist, beyin, rüptür, manyetik rezonans görüntüleme

Intracranial Ruptured Dermoid Cyst

Ayse Karatas1, Ertan Sevin1, Hamit Feran1, Fazıl Gelal2
1Katip Celebi University School of Medicine Department of Neurosurgery
2Katip Celebi University School of Medicine Department of Radiology

Intracranial dermoid cysts are uncommon lesions with typical radiological imaging features. They often asymptomatic and incidentally present. They can be symptomatic due to rupture or mass effect. Dermoid cystic tumor rupture usually occurs spontaneously. In this case report, we aimed to present the cranial CT and MRI findings of the left temporal ruptured dermoid cyst.

Keywords: dermoid cyst, brain, rupture, magnetic resonance imaging

Ayse Karatas, Ertan Sevin, Hamit Feran, Fazıl Gelal. Intracranial Ruptured Dermoid Cyst. Abant Med J. 2019; 8(1): 27-30

Sorumlu Yazar: Ayse Karatas, Türkiye
LookUs & Online Makale