ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
İleoçekal İnvajinasyona Neden Olan İntestinal Non-Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(3): 162-164 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.91885

İleoçekal İnvajinasyona Neden Olan İntestinal Non-Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu

Fatih Kaya1, Remzi Kızıltan1, Mustafa Şit2, Edip Erdal Yılmaz1
1Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu

İnvajinasyon, bağırsağın birbirini takip eden iki segmentin, birbirinin içine girmesidir. Acile karın ağrısı ile başvuran 31 yaşında bayan hastanın batın grafisinde yer yer hava-sıvı seviyeleri izlenmesi üzerine çekilen abdominal bilgisayarlı tomografide transvers kolon düzeyinden başlayıp, çekuma kadar uzanım gösteren kitle ve invajine barsak segmenti izlendi. Kitlenin histopatolojik inceleme sonucu non-hodgkin lenfoma olarak değerlendirildi. Erişkinlerde görülen intestinal invajinasyon olguları, ince bağırsağın malign tümörlerine bağlı oluşabilmektedir. Bu sebeple, intestinal invajinasyona sebep olan kitlenin çıkarılmasında, yapılacak rezeksiyonun sınırlarının biraz daha geniş tutulması düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: invajinasyon, non hodgkin lenfoma, malign tümör

Intestinal Non-Hodgkin Lyphoma causing ileocaecal invagination: a case report

Fatih Kaya1, Remzi Kızıltan1, Mustafa Şit2, Edip Erdal Yılmaz1
1Department Of General Surgery, Balıklıgöl State Hospital, Şanlıurfa
2Department Of General Surgery, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

Invagination is getting into each other of two consecutive intestinal segments. A 31 year old female admitted to emergency department with abdominal pain, x-ray of the abdomen revealed occasional air - fluid levels. Abdominal Computed Tomography scan performed and it showed a mass in transvers colon elongated to caecum and invaginated bowel segments. Histopathological evaluation of the mass revealed non hodgkin lymphoma. Intestinal invaginations in adults are mostly caused of malign tumors of the intestine. Therefore, a wider excision of the mass caused invagination should be considered.

Keywords: invagination, non-hodgkin lymphoma, malign tumor

Fatih Kaya, Remzi Kızıltan, Mustafa Şit, Edip Erdal Yılmaz. Intestinal Non-Hodgkin Lyphoma causing ileocaecal invagination: a case report. Abant Med J. 2012; 1(3): 162-164

Sorumlu Yazar: Mustafa Şit, Türkiye
LookUs & Online Makale