ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gelişen Psödoanevrizmanın Perkütan Ultrason Kılavuzluğunda Trombin İnjeksiyonu İle Başarılı Tedavisi: Olgu Sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(1): 34-36 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.94809

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gelişen Psödoanevrizmanın Perkütan Ultrason Kılavuzluğunda Trombin İnjeksiyonu İle Başarılı Tedavisi: Olgu Sunumu

Mustafa Kaplan1, Mustafa Özdemir2, Muharrem Tola2, Volkan Gökbulut1, Muhammet Yener Akpınar1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

62 yaşında bayan hasta laparoskopik kolesistektomi (LK) sonrası postoperatif 10. günde karın ağrısı gelişmesi üzerine kliniğimize başvurdu. Çekilen BT’de sol rektus kılıfı içerisinde öncelikle hematom lehine yorumlanan ancak vasküler yapı ile ilişkisi net değerlendirilemeyen 9x2 cm boyutunda lezyon izlendi. Dopler incelemede solda rektus kılıfı hematomu lokalizasyonunda inferior epigastrik arterden köken alan psödoanevrizma kesesi ile uyumlu görünüm izlendi. Bu alana US eşliğinde perkütan girilerek trombin enjeksiyonu yapıldı. Kontrol doplerinde kesede vasküler dolum izlenmedi. LK'nin psödoanevrizma ile ilişkili olabileceği ve radyolojik perkütan tedaviler ile başarılı bir şekilde tedavi edilebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: inferior epigastrik arter, trombin, rektus hematomu

Treatment Of Laparoscopic Cholecystectomy Induced Pseudoaneurysm With Percutaneous Ultrasonography Guided Thrombin Injection

Mustafa Kaplan1, Mustafa Özdemir2, Muharrem Tola2, Volkan Gökbulut1, Muhammet Yener Akpınar1
1Türkiye Yüksek İhtisas Education and Training Hospital, Gastroenterology Department
2Türkiye Yüksek İhtisas Education and Training Hospital, Radiology Department

62 years old female patient admitted to our clinic with abdominal pain 10 days after laparoscopic cholecystectomy. In tomography screening 9*2 cm sized lesion that primarily interpreted left rectus sheath hematoma was detected but relationship with vascular structures can not be identified. At doppler screening pseudoaneurysm sac that originated from inferior epigastric artery was seen in left rectus sheath hematoma localisation. Ultrasound-guided percutaneous thrombin injection was performed to this area. At control doppler ultrasonography, vascular filling disappeared. The fact that LK may be associated with pseudoaneurysms must be kept in mind, considering relatively easy radiological management.

Keywords: inferior epigastric artery, thrombin, rectus hematoma

Mustafa Kaplan, Mustafa Özdemir, Muharrem Tola, Volkan Gökbulut, Muhammet Yener Akpınar. Treatment Of Laparoscopic Cholecystectomy Induced Pseudoaneurysm With Percutaneous Ultrasonography Guided Thrombin Injection. Abant Med J. 2019; 8(1): 34-36

Sorumlu Yazar: Mustafa Kaplan, Türkiye
LookUs & Online Makale