ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Yoğun Bakım Hastalarında Malnütrisyon [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 420-427 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.96720

Yoğun Bakım Hastalarında Malnütrisyon

Hakan Bayır1, İsa Yıldız1, Mansur Kürşat Erkuran2, Hasan Koçoğlu1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon A.d, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.d, Bolu

YBÜ hastalarında malnütrisyon prevalansı % 30 ile % 50 arasında değişmektedir. YBÜ hastalarında malnütrisyon komplikasyonlara yol açarak yoğun bakımda kalış süresinin uzamasına, morbidite ve mortalitede artışa neden olabilmektedir. YBÜ hastalarında malnütrisyon değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin ciddi limitasyonları vardır. YBÜ hastalarında yaş, aldığı tedaviler ve mekanik ventilasyon, hastalıklar, mobilizasyon problemleri ve beslenme değerlendirme ve dokümantasyon eksikliği malnütrisyon riskini arttırabilmektedir. YBܒde nütrisyon desteğinden en fazla malnütrisyonu olan hastalar fayda görürler. YBܒde takip edilen hastalara yeterli beslenme desteği verilmesi, malnütrisyonu ve ilişkili komplikasyonları önlemeye yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, Yoğun Bakım Ünitesi, Beslenme

Malnutrition In Intensive Care Patients

Hakan Bayır1, İsa Yıldız1, Mansur Kürşat Erkuran2, Hasan Koçoğlu1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Abant Izzet Baysal University School Of Medicine, Bolu, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Abant Izzet Baysal University School Of Medicine, Bolu, Turkey

The prevalence of malnutrition in Intensive care unit (ICU) patients varies between 30% and 50%. Malnutrition can cause complications in ICU patients and thus malnutrition may lead to an increase in the length of stay, morbidity and mortality in ICU. There are serious limitations of the methods used in the assessment of malnutrition in ICU patients. Age, treatments and mechanical ventilation, diseases, mobilization problems, lack of nutritional assessment and documentation can increase the malnutrition risk of ICU patients. Patients with malnutrition will benefit from nutritional support in ICU. Adequate nutritional support given to the patients in the ICU, helps to prevent malnutrition and related complications.

Keywords: Malnutrition, Intensive Care Unit, Nutrition

Hakan Bayır, İsa Yıldız, Mansur Kürşat Erkuran, Hasan Koçoğlu. Malnutrition In Intensive Care Patients. Abant Med J. 2015; 4(4): 420-427

Sorumlu Yazar: Hakan Bayır, Türkiye
LookUs & Online Makale