ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 1 (1)

Cilt: 1  Sayı: 1 - 2012

1.
Abant Tıp Dergisi
Abant Medical Journal

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları
Maxillofacial distraction osteogenesis
Furkan Erol Karabekmez, Celal Irgın, İbrahim Sağlam, Metin Görgü
doi: 10.5505/abantmedj.2012.32042  Sayfalar 1 - 7

ÖZGÜN MAKALE
3.
Butterfly kıkırdak greft miringoplasti sonuçları
Butterfly cartilage graft myringoplasty results
Tayfun Apuhan, Mehmet Onur Kaya, Tuğçe Şimşek, Hasan Kazaz
doi: 10.5505/abantmedj.2012.09797  Sayfalar 8 - 12

4.
Bolu yöresi el yaralanmalarının epidemiyolijisi: retrospektif klinik çalışma
Epidemiology of the hand injuries in Bolu region: a retrospective clinical study
Kaan Gideroğlu, İbrahim Sağlam, Hüsamettin Çakıcı, Kutay Engin Özturan, Melih Güven, Metin Görgü
doi: 10.5505/abantmedj.2012.76486  Sayfalar 13 - 15

5.
Antibiyotik ilişkili ishal olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of antibiotic associated diarrhea cases
İsmail Necati Hakyemez, Funda Şimşek, Taner Yıldırmak, Burçak Yöntem, Ali Aksu
doi: 10.5505/abantmedj.2012.98608  Sayfalar 16 - 17

6.
Nükleer matriks protein 22'nin mesane kanserli hastalarda rekürrensleri belirleyebilme yeterliliği
Adequacy of nucleer matrix protein 22 to determine recurrences in patients with bladder cancer
Emin Savaş Kılavuz, Mehmet Tosun, Ahmet Rıza Uras
doi: 10.5505/abantmedj.2012.68077  Sayfalar 18 - 22

OLGU SUNUMU
7.
Sebepsiz kişilik değişiklikleri ile başlayan glioblastome multiforme: Bir olgu sunumu
Glioblastome multiforme begin with personality changes for no apparent reason: a case report
Yaşar Dağıstan, Emine Dağıstan, Mehmet Salih Güney
doi: 10.5505/abantmedj.2012.43534  Sayfalar 23 - 25

8.
Portal ven agenezisi: olgu sunumu
Portal vein agenesis: a case report
Cemalettin Güneş, Ahmet Afşin Kundak, Tevfik Demir, Hafza Uçur, Fatma Akci
doi: 10.5505/abantmedj.2012.21931  Sayfalar 26 - 27

9.
Duplike sistemde dev üreterosel ve aynı üretere reflü: olgu sunumu
Giant ureterocele and vesicoureteral reflux to the same ureter of a duplicated system: Case report
Adnan Gücük, Ufuk Öztürk, Can Tuygun, İsmail Nalbant, Abdurrahim İmamoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2012.76476  Sayfalar 28 - 29

10.
Kronik lenfositik lösemili olguda JAK 2 pozitif kronik myeloproliferatif neoplazi (polisitemia vera) birlikteliği: nadir bir olgu
JAK 2 positive chronic myeloproliferative neoplasia (polycythemia vera) and chronic lymphocytic leukemia coexistence: a rare case
Murat Bayram, Vildan Özkocaman, Fahir Özkalemkaş, Rıdvan Ali, Gönül Irmak, Taner Aydın, Savaş Aksoy, Ahmet Tunalı
doi: 10.5505/abantmedj.2012.02886  Sayfalar 30 - 31

11.
Deli bal zehirlenmesi; ne kadar gözleyelim?
Mad honey poisoning; how much observe?
Emine Binnetoğlu, Sevim Dindar, Erkan Şengül, Nuray Kahraman Ay
doi: 10.5505/abantmedj.2012.47966  Sayfalar 32 - 34

12.
İntrakraniyal lipomun tanı ve tedavi yönetiminde BT ve MRG
CT and MRI in the diagnostic and therapeutic management of intracranial lipomas
Fahri Halit Beşir, Fuat Özkan
doi: 10.5505/abantmedj.2012.54254  Sayfalar 35 - 36

EDITÖRE MEKTUP
13.
Nadir bir olgu; Prunne-Belly sendromu
Prunne-Belly syndrome; a rare case
Ramazan Büyükkaya, Ayla Büyükkaya, Ayhan Sarıtaş, Beşir Erdoğmuş
doi: 10.5505/abantmedj.2012.57966  Sayfalar 37 - 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale