ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 2 (1)

Cilt: 2  Sayı: 1 - 2013

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
1.
Abant Tıp Dergisi (2. Cilt, 1. Sayı Kapak Sayfası)
Abant Medical Journal

Sayfalar 0 - 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Demir eksikliği anemisinin tiroid hormonları üzerine etkileri
The effects of iron deficiency anemia on thyroid hormones
Fatma Demir, Ufuk Yükselmiş, Mehmet Yusuf Sarı, Gökten Korkmaz, Emine Türkkan, Servet Erdal Adal
doi: 10.5505/abantmedj.2013.63835  Sayfalar 2 - 6

3.
Sistolik Sol Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Fragmante QRS ile ICD şokları arasındaki ilişki
The Association Between Fragmeted QRS and ICD Shocks in patients with Left Ventricular Systolic Heart Failure
Fırat Özcan, Osman Turak, Derya Tok, Sedat Avcı, İskender Kadife, Ahmet İşleyen, Muhammed Cebeci, Fatma Nurcan Başar, Kumral Çağlı, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Sinan Aydoğdu
doi: 10.5505/abantmedj.2013.25733  Sayfalar 7 - 11

4.
Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Gebelik Ve Vücut Kitle İndeksinin Etkisi
The Effect of Pregnancy and Body Mass Index in Patients With Knee Osteoarthritis
Halil Atmaca, Arif Özkan
doi: 10.5505/abantmedj.2013.20592  Sayfalar 12 - 16

5.
Kardiyak Sendrom X'de Eritrosit dağılım genişliği (RDW) ile hs-CRP seviyelerinin incelenmesi
Association between red cell distribution width(RDW) and hs-CRP in patients with Cardiac Syndrome X
Mehmet Fatih Karakaş, Eyüp Büyükkaya, Mustafa Kurt, Şule Büyükkaya, Esra Karakaş, Adnan Burak Akçay, Nihat Şen
doi: 10.5505/abantmedj.2013.46036  Sayfalar 17 - 22

6.
Laparoskopi Yardımlı Vajinal Histerektomi, Total Vajinal Histerektomi Ve Total Abdominal Histerektominin Perioperatif ve Postoperatif Sonuçlarının Karşılaştırılması
The Evaluation of the Perioperative and Postoperative Outcomes of the Laparoscopy Assisted Vaginal Hysterectomy, Total Vaginal Hysterectomy and Total Abdominal Hysterectomy
Selim Afşar, Erhan Karaalp, Ayşe Yiğit, Mustafa Eroğlu, Kadir Güzin
doi: 10.5505/abantmedj.2013.41636  Sayfalar 23 - 27

7.
Relationship Between Metabolic Syndrome and Non-Dipping Blood Pressure Pattern in Obese Patient
Ahmet Yılmaz, Alim Erdem, Hekim Karapınar, Zekeriya Küçükdurmaz, İbrahim Gül, Osman Can Yontar
doi: 10.5505/abantmedj.2013.83997  Sayfalar 28 - 31

8.
N-Terminal Pro B-Tip Natriüretik Peptit ve Vücut Kitle İndeksi arasındaki ilişki
Relationship between N-Terminal Pro B-Type Natriuretic Peptide and Body Mass Index
Şafak Şahin, Faruk Kutlutürk, Türker Taşlıyurt, Banu Öztürk, Berna Yelken
doi: 10.5505/abantmedj.2013.27247  Sayfalar 32 - 35

9.
Brusellozun Seyrinde Eritrosit parametreleri
Erythrocytes Parameters in The Course of Brucellosis
Abdulkadir Küçükbayrak, Tekin Taş, Mehmet Tosun, Gülali Aktaş, İsmail Necati Hakyemez, Fırat Zafer Mengeloğlu, Hayrettin Akdeniz
doi: 10.5505/abantmedj.2013.26349  Sayfalar 36 - 39

OLGU SUNUMU
10.
Tunica Albuginea kisti ve eşlik eden skrotal kalkül olgusu
Case of Tunica Albuginea Cyst Associated with scrotal calculi
Ramazan Büyükkaya, Ayla Büyükkaya, Beşir Erdogmus, Burhan Yazıcı, Alp Alper Şafak, Mustafa Çalışkan, Ömer Yazgan
doi: 10.5505/abantmedj.2013.68552  Sayfalar 40 - 42

11.
Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle başvuran bir bronkojenik kist olgusu
A case of bronchogenic cyst admitted by recurrent pulmonary infection
Mesut Okur, Cemalettin Güneş, Aybars Özkan, Murat Kaya, Murat Oktay
doi: 10.5505/abantmedj.2013.69775  Sayfalar 43 - 45

12.
Down Sendromlu bir yenidoğanda geçici myeloproliferatif hastalık
Transient myeloproliferative disordes in a newborns with Down Syndrome
Fatih Demircioğlu, Hüseyin Altunhan, Mervan Bekdaş, Sevil Bilir Göksügür, Erkan Yeşiller, Esma Gökçen Saraç, Erol Kısmet
doi: 10.5505/abantmedj.2013.97268  Sayfalar 46 - 49

13.
Göz İçi Lens Opasifikasyonunu Taklit Eden Geç Kapsüler Blok Sendromu: Olgu Sunumu
Late Capsular Block Syndrome Mimicking Intraocular Lens Opacification: A Case Report
Fatih Çelik, Hüseyin Simavlı, Mesut Erdurmuş, Ahmet Şahap Kükner
doi: 10.5505/abantmedj.2013.96168  Sayfalar 50 - 52

14.
DTPA böbrek sintigrafisinde mesane divertikülü
Bladder diverticulum on DTPA renal scintigraphy
Billur Çalışkan, Emine Dağıstan, Hülya Öztürk
doi: 10.5505/abantmedj.2013.46338  Sayfalar 53 - 55

DERLEME
15.
Yeni adipokinler: Leptin, adiponektin ve omentin
New adipokines: Leptin, adiponectin and omentin
Gülali Aktaş, Mustafa Şit, Hikmet Tekçe
doi: 10.5505/abantmedj.2013.97269  Sayfalar 56 - 62

16.
Steroid Yapılı Nondepolarizan Nöromüsküler Blokerlere Bağlı Allerjik Reaksiyonlar ve Tedavide Sugammadeksin Rolü
Steroidal Nondepolarizing Neuromuscular Blocker Induced Allergic Reactions and Role of Sugammadex in Treatment
Yakup Tomak, Başar Erdivanlı, Ahmet Şen
doi: 10.5505/abantmedj.2013.96268  Sayfalar 63 - 67

EDITÖRE MEKTUP
17.
Diz Altı Beker Nevüs: Nadir Bir Prezentasyon
A Below-Knee Becker Nevus: An Unusual Presentation
Hakan Turan, Esma Uslu, Emrah Gün
doi: 10.5505/abantmedj.2013.80299  Sayfalar 68 - 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Akut akciğer ödemine neden olan dev sol atriyal miksoma
Acute pulmonary edema causing giant left atriyal myxoma
Orhan Bozoğlan, Bülent Meşe, Sami Özgül, Kemalettin Erdem, Erdinç Eroğlu, Muhteşem Erol Yayla
doi: 10.5505/abantmedj.2013.92400  Sayfalar 70 - 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Femoral Diyaliz Kateterine Bağlı Ölümcül Retroperitoneal Hematom
Mortal Retroperitoneal Hematoma due to Femoral Dialysis Catheter
Arif Duran, Mustafa Şit, Tarık Ocak, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Akcan Akkaya
doi: 10.5505/abantmedj.2013.14633  Sayfalar 73 - 75

LookUs & Online Makale