ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 2 (3)

Cilt: 2  Sayı: 3 - 2013

1.
Abant Tıp Dergisi (2. Cilt 3. Sayı Kapak Sayfası)
Abant Medical Journal

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Karvedilol ve Metoprolol’ün Okside LDL ve Paraoksonaz-1 Aktivitesine Erken Dönem Etkisi
Carvedilol and Metoprolol in Acute Myocardial Infarction Early Effect of Oxidized LDL and Paraoxonase-1 Activity
Sezgin Albayrak, Kemal Karaağaç, İbrahim Baran, Zeynel Abidin Yetgin, Hakan Uçar, Ali Aydınlar
doi: 10.5505/abantmedj.2013.30592  Sayfalar 179 - 184

3.
Koroner yavaş akım olan hastalarda pentraksin-3 düzeyi artmıştır
Increased pentraxin-3 level in patients with slow coronary flow
Eyüp Büyükkaya, Mehmet Fatih Karakaş, Mustafa Kurt, Esra Karakaş, Şule Büyükkaya, Adnan Burak Akçay, Nihat Şen
doi: 10.5505/abantmedj.2013.43153  Sayfalar 185 - 190

4.
Çocuklarda humerus lateral kondil kırığı tedavi sonuçları
The results of the treatment of the lateral condyle fractures of the humerus in children
Cengiz Işık, Hüsamettin Çakıcı, Fuat Akpınar, Abdullah Alper Şahin, Yasin Durukan
doi: 10.5505/abantmedj.2013.44127  Sayfalar 191 - 193

5.
Kronik hipertansif olgularda, perioperatif deksmedetomidin kullanımının stres yanıt ve hemodinami üzerine etkileri
The effect of perioperative use of dexmedetomidine on hemodynamic parameters and surgical stress response in chronic hypertensive patients
Ali Sarpkaya, Kazım Karaaslan, Hasan Koçoğlu, Guler Buğdaycı, Hakan Bayır, Cemil Çolak
doi: 10.5505/abantmedj.2013.46855  Sayfalar 194 - 203

6.
Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımız, Bolu; Türkiye
Results Of Newborn Hearing Screening, Bolu; Turkey
Beyhan Yılmaz, Beyhan Küçükbayrak
doi: 10.5505/abantmedj.2013.40412  Sayfalar 204 - 207

7.
Batı Karadeniz Bölgesindeki akut koroner sendromlu hastalarda psikiyatrik hastalıkların görülme sıklığı
The frequency of psychiatric disorders in acute coronary syndrome; in west region of black sea.
Osman Yıldırım, Sabri Onur Çağlar, Fatih Canan, Alim Erdem
doi: 10.5505/abantmedj.2013.28290  Sayfalar 208 - 212

8.
Mitral Kapak Replasmanı ile Beraber Unipolar Radyofrekans Ablasyonun Atriyal Fibrilasyon Üzerine Etkisi
Effect of mitral valve replacement with unipolar radiofrequency ablation of atrial fibrillation
Gündüz Yümün, Tamer Türk, Yusuf Ata, Derih Ay, Faruk Toktaş, Arif Gücü, Cüneyt Eriş, Şenol Yavuz
doi: 10.5505/abantmedj.2013.76376  Sayfalar 213 - 218

9.
Acil Servisden Akut Koroner Sendrom Nedeniyle Yatırılan Hastaların Birinci Derece Yakınlarının Kalp Hastalığı Bilirlilik Düzeyleri: Anket Çalışması
Emergency services First-Degree Relatives of patients admitted for acute coronary syndrome Heart Disease Recognition Levels: Questionnaire Study
Tarık Ocak, Arif Duran, Serkan Öztürk, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Alim Erdem, Selim S Ayhan
doi: 10.5505/abantmedj.2013.81300  Sayfalar 219 - 223

10.
Anjiyografi yapılan hastalarda hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı
Seroprevalence of hepatitis B, hepatitis C and HIV in patients underwent angiography
Tekin Taş, Esra Koçoğlu, Abdulkadir Küçükbayrak, Fırat Zafer Mengeloğlu, Alim Erdem, Kemalettin Erdem, Özlem Bucak
doi: 10.5505/abantmedj.2013.02996  Sayfalar 224 - 226

OLGU SUNUMU
11.
Levotiroksin Sodyum İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
Levotiroxine Sodium Intoxication: A Case Report
Adem Güngör, Habib Bilen, Emin Murat Akbaş, Çiğdem Özdemir, Levent Korkmaz, Nevzat Bulut
doi: 10.5505/abantmedj.2013.40316  Sayfalar 227 - 228

12.
Pons gliomlu çocuk hastada ifosfamide bağlı gelişen hemorajik sistitin tedavisi
Management of ifosfamide induced hemorrhagic cystitis in a pediatric patient with pontine glioma
Ahmet Akça, Oktay Akça, Nagihan İnan, Ahmet Kaya, Muhammet Dönmez, Sema Büyükkapubay
doi: 10.5505/abantmedj.2013.47450  Sayfalar 229 - 231

13.
Glutarik asidüri tip 1 nedeniyle izlenen bir olguda gelişen serabral venöz tromboz
Cerabral venous trombosis during follow up of a case with glutaric aciduria type 1
Ayla Büyükkaya, Faysal Ekici, Ramazan Büyükkaya, Hatice Gümüş
doi: 10.5505/abantmedj.2013.37029  Sayfalar 232 - 234

14.
Asemptomatik Vajinal Akıntı İle Belirlenen Uterin Karsinosarkom; Nadir Bir Olgu
Uterine Carcinosarcoma Presented With Asymptomatic Vaginal Discharge; A Rare Case
Serap Aynur Simavlı, Emel Bilici
doi: 10.5505/abantmedj.2013.55264  Sayfalar 235 - 237

15.
Hipertrigliseridemi sonucu oluşan nekrotizan pankreatit olgusunda diyabet gelişimi
Development of diabetes in a patient with hypertriglyceridemia-induced necrotizing pancreatitis
Hacer Şen, Emine Binnetoğlu, Fahri Güneş, Mehmet Aşık, Betül Kızıldağ, Şengül Özçelik, Kubilay Ukinc
doi: 10.5505/abantmedj.2013.91300  Sayfalar 238 - 241

16.
Bilateral Alt Ekstremite Uzuv Kaybı Olan Geriatrik Hastada Spinal Anestezi: 2 Olgu Sunumu
Spinal Anesthesia On Geriatrics Patient Having Bilateral Lower Limb Loss: 2 Case Report
Mesut Erbaş, Ömür Öztürk, Hasan Ali Kiraz, Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Yavuz Demiraran
doi: 10.5505/abantmedj.2013.60783  Sayfalar 242 - 244

17.
Renal Kolik İle Giden İlginç Bir Aktinomikoz Olgusu
An Actinomycosis Case Presented With Renal Colic
Basri Çakıroğlu, Ramazan Gözüküçük, Süleyman Hilmi Aksoy, Mustafa Güçlü, Lora Ateş
doi: 10.5505/abantmedj.2013.24633  Sayfalar 245 - 247

EDITÖRE MEKTUP
18.
Pegile İnterferon alfa/ribavirin tedaviyle gelişen sensorinöral tipte işitme kaybı
Sensorineural type hearing loss with pegylated interferon alfa/ribavirin therapy
Oğuz Karabay, Mehmet Güven, Aziz Öğütlü, Süleyman Cesur, Deniz Gin, Nazan Tuna
doi: 10.5505/abantmedj.2013.44153  Sayfalar 248 - 249
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Venöz tromboz alakalı karın ağrısı
Venous thrombosis-related abdominal pain
Selami Koçak Toprak, Ebru Koca, Sema Karakuş
doi: 10.5505/abantmedj.2013.14238  Sayfalar 250 - 251
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Larenks kanserinin nadir metastaz yeri: böbrek metastazı saptanan bir olgu sunumu
Renal metastasis: An uncommon site of laryngeal cancer metastasis
Gokhan Erbag, İlhan Dolaşık, Selvet Erdoğan, Selçuk Yusuf Şener, İbrahim Hakkı Dursun
doi: 10.5505/abantmedj.2013.64936  Sayfalar 252 - 253
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Skrotal Kaposi sarkomu: Bir Olgu Sunumu
Kaposi sarcoma of scrotum: A Case Report
Hakan Turan, Esma Uslu, Havva Erdem, Feyza Başar
doi: 10.5505/abantmedj.2013.63935  Sayfalar 254 - 255
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
22.
Kansere Bağlı Ağrı ve Tedavisi
Cancer-related pain and treatment
Deniz Arslan, Ali Murat Tatlı, Ümmügül Üyetürk
doi: 10.5505/abantmedj.2013.85856  Sayfalar 256 - 260

23.
Çarpıntılı hastaya psikiyatrik bakış
The psychiatric view of the patient with palpitations
Osman Yıldırım
doi: 10.5505/abantmedj.2013.58076  Sayfalar 261 - 264

24.
Koroner arter hastalığının değerlendirimesinde adenozin-stres kardiyak MR perfüzyon incelemesinin rolü
Adenosine stress cardiac magnetic resonance imaging method in detection of coronary artery disease
Mehmet Sait Doğan, Sümeyra Doğan, Erkan Yılmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2013.24196  Sayfalar 265 - 273

25.
Katarakt cerrahisinde sedasyonun yeri
The role of sedation on cataract surgery
Halil İbrahim Önder, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Abdullah Demirhan, Mesut Erdurmuş
doi: 10.5505/abantmedj.2013.25744  Sayfalar 274 - 280

LookUs & Online Makale