ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 3 (2)

Cilt: 3  Sayı: 2 - 2014

1.
Abant Tıp Dergisi (3.Cilt 2.Sayı)
Abant Medical Journal

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Ultrasonografi Eşliğinde Kesici İğne İle Yapılan Perkutan Karaciğer Biyopsilerinin Değerlendirilmesi
Chronic viral hepatitis in patients with ultrasound-guided percutaneous cutting needle liver biopsy evaluation
Ramazan Büyükkaya, Murat Oktay, Ayla Büyükkaya, Beyhan Öztürk, Mehmet Ali Özel, Fahri Halit Beşir, Burhan Yazıcı
doi: 10.5505/abantmedj.2014.05924  Sayfalar 112 - 115

3.
Dentin matriks protein serum düzeyi üzerine tüm vücut vibrasyonun etkisi
Effect of whole body vibration on the serum dentin matrix protein level
Muharrem Çidem, İlhan Karacan, Mehmet Çidem, Saadet Pilten Güzel, Murat Özkaya
doi: 10.5505/abantmedj.2014.93064  Sayfalar 116 - 119

4.
Hafif inflamasyonlu apendisitte tedavi yaklaşımları
Management Strategies of Appendix with Mild Inflammation
Adnan Haşlak, Zeynep Şener Bahçe, Ramazan Büyükkaya, Beyza Özçınar
doi: 10.5505/abantmedj.2014.50470  Sayfalar 120 - 123

5.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
The Distribution of Intestinal Parasites Detected in the Abant İzzet Baysal University Medical Faculty Hospital
Tekin Taş, Erol Ayaz, Esra Koçoğlu, Özlem Bucak, Şeyda Karabörk
doi: 10.5505/abantmedj.2014.09226  Sayfalar 124 - 127

6.
Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Hastalarında Periodontal Hastalık ile Serum Lipid Seviyeleri Arasındaki İlişki
Relationship between periodontal diseases and serum lipid levels in patients undergoing peritoneal dialysis and hemodialysis
Gülnihal Emrem Doğan, Hülya Aksoy, Mustafa Keleş
doi: 10.5505/abantmedj.2014.50570  Sayfalar 128 - 133

7.
Pupilla Büyüklüğünün Oküler Aberasyonlara Etkisi
Effect of Pupillary Size on Ocular Aberrations
Kuddusi Erkılıç, Esra Ayhan Tuzcu, Abdullah Özkırış, Emine Pangal, Özgür İlhan
doi: 10.5505/abantmedj.2014.65365  Sayfalar 134 - 137

8.
Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda n-asetil sisteinin miyokardiyal reperfüzyon hasarını önlemedeki rolü
The role of N-acetyl cystein for myocardial reperfusion damage protection, in patients who was performed coronary artery bypass surgery
Okan Özocak, Orhan Bozoğlan, Faruk Serhatlıoğlu, Bülent Meşe, Kemalettin Erdem, Cemal Kahraman
doi: 10.5505/abantmedj.2014.80774  Sayfalar 138 - 144

9.
Paranazal sinüs anatomik varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile analizi
Analysis of anatomic variations of paranasal sinus by computed tomography
İsrafil Orhan, Erkan Soylu, Gökhan Altın, Fahrettin Yılmaz, Ömer Faruk Çalım, Tuğrul Örmeci
doi: 10.5505/abantmedj.2014.84803  Sayfalar 145 - 149

10.
Alkol Bazlı El Antiseptiğinin Tolere ve Kabul Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Tolerability and Acceptability of Alcohol-based Handrub
Ayşegül Çopur Çiçek, Ahmet Atasoy, Ayşe Ertürk, Ü. Gülsüm Öksüz
doi: 10.5505/abantmedj.2014.10337  Sayfalar 150 - 155

11.
Benign Endikasyonlarla Yapılan Histerektomilerde Preoperatif Endometrial Örneklemenin Gerekliliği
The Necessity of the Endometrial Sampling in Preoperative Cases which are Benign Indicated
Ayşe Kavasoğlu Tosun, İsmet Tosun, Necdet Suer, Kadir Güzin
doi: 10.5505/abantmedj.2014.87004  Sayfalar 156 - 160

12.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı
Prevalence of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Aysel Sünnetçioğlu, Sevdegül Karadaş, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından
doi: 10.5505/abantmedj.2014.63634  Sayfalar 161 - 166

13.
Tip 2 diyabetik hastalarda koroner cerrahi sonrası, aortik çapın mortalite üzerine etkisinin araştırılması: klinik deneyimimiz
Investigating of Aortic Diameter affect on Mortality in Type 2 Diabetic Patients after Coronary Surgery: in our clinic experience
Fatih Aygün
doi: 10.5505/abantmedj.2014.69885  Sayfalar 167 - 173

OLGU SUNUMU
14.
Generalize Morfea İle İlişkili Romberg Parry Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Romberg Parry Syndrome Associated With Generalized Morphea: A Case Report
Şule Bilici, Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Haticetül Kübra Efe, Şevki Özdemir
doi: 10.5505/abantmedj.2014.07078  Sayfalar 174 - 176

15.
Bilateral okülomotor sinir paralizisi gelişen kronik hipertansif bir olgu
Bilateral oculomotor nerve palsy due to chronic hypertension: A case report
Asuman Çelikbilek, Mehmet Adam, Aylin Okur
doi: 10.5505/abantmedj.2014.44227  Sayfalar 177 - 179

16.
Normal CD4 Sayılı HIV Pozitif Bir Hastada Fournier Gangreni
Fournier's Gangrene at HIV Positive Patient With Normal CD4 Count
Rüçhan Bahadır Celep, Mustafa Özsoy, Ahmet Bal, Ziya Taner Özkeçeci, Ogün Erşen, Yüksel Arıkan
doi: 10.5505/abantmedj.2014.40427  Sayfalar 180 - 182

17.
Gizli Spinal Disrafizm ve Skolyozlu İki Erişkin Olgu
Report of two adult with occult cervical spinal dysraphism and scoliosis
Muharrem Çidem, Neval Bozok Arat, Murat Uludağ, Murat Özkaya, Kerem Gün, İlhan Karacan
doi: 10.5505/abantmedj.2014.37450  Sayfalar 183 - 185

18.
Bilgisayarlı Tomografide Apandisit Bulguları Olan Hastada Radyolojik- Patolojik Uyumsuzluk
Radiological-pathological Discordance in a Patient With Appendicitis Findings on Computed Tomography
Leman Günbey Karabekmez, Gökhan Karaca, Selma Çukur, Rula Şahin, Sıddıka Halıcıoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2014.35229  Sayfalar 186 - 187

19.
Septorinoplasti sonrası tek taraflı hipoglossal sinir felci: olgu sunumu
Unilateral paralysis of hypoglossal nerve following septorinoplasty: case report
İsrafil Orhan, Emin Kaskalan, Fahrettin Yılmaz, Pelin Karaaslan
doi: 10.5505/abantmedj.2014.57441  Sayfalar 188 - 190

EDITÖRE MEKTUP
20.
Diz Ekleminde Sinovyal Kondromatozis
Synovial chondromatosis in the knee joint
Ahmet Boyacı, Nurefşan Boyacı, Ahmet Tutoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2014.58077  Sayfalar 191 - 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Bir Cenazenin Yol Hikayesi
Story of Way of a Funeral
Taşkın Özdeş, Safa Çelik, Bahadır Kumral
doi: 10.5505/abantmedj.2014.13007  Sayfalar 193 - 194
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Musküler distrofi (miyotonik distrofi) tanılı over kanseri vakasında kombine spinal epidural anestezi
Combined spinal and epidural anesthesia for ovarian cancer in a patient with muscular dystrophy
Ahmet Şen, Gülşah Balık, Başar Erdivanlı, Sertan Kantaroğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2014.30932  Sayfalar 195 - 197

23.
İkinci Evlilikte Görülen Şiddetli Preeklampsi; Olgu Sunumu
Severe Preeclampsia with Second Marriage; A Case Report
Ahmet Karataş, Tülay Özlü, Melahat Emine Dönmez
doi: 10.5505/abantmedj.2014.09609  Sayfalar 198 - 199

24.
Eski Ateşli Silah Yaralanmasında MR Görüntüleme, İkinci Kez Ateş Etmeyin
Magnetic resonance imaging in a patient with retained shotgun pellets: avoid second shot
Sinan Tan, Ahmet Aslan, Ömer Dizdar
doi: 10.5505/abantmedj.2014.46220  Sayfa 200
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
25.
Eklem Ağrılı Çocuklarda Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Aproach To Children With Painful Joints
Şule Şahin Onat
doi: 10.5505/abantmedj.2014.08108  Sayfalar 201 - 209

LookUs & Online Makale