ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 3 (3)

Cilt: 3  Sayı: 3 - 2014

1.
Abant Tıp Dergisi (3.Cilt 3.Sayı)
Abant Medical Journal

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Karpal Tünel Sendromu Klinik Bulgularının Sıklık Ve Şiddetinin Değerlendirilmesi
Assessment Of Frequency And Severity Of Clinical Findings Related To Carpal Tunnel Syndrome In Patients Undergoing Hemodialysis Therapy
Mehmet Eroğlu, Mehmet Serhan Er, Levent Altınel, Selma Eroğlu, Güldane Cetinkaya
doi: 10.5505/abantmedj.2014.14471  Sayfalar 210 - 214

3.
Malatya yöresinde astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların deri prik testlerindeki aeroalerjen dağılımları
Aeroalergen distribution in skin prick test in children who were diagnosed with asthma and allergic rhinitis in Malatya region.
Erdem Topal, Ferhat Çatal, Halime Ermiştekin, Ramazan Özdemir, Ahmet Karadağ, M Selçuk Sinanoğlu, Nurdan Yıldırım
doi: 10.5505/abantmedj.2014.25338  Sayfalar 215 - 219

4.
Mide Kanserinde Cerrahi: 504 Olgu
Surgery in the Gastric Cancer: 504 Cases
Abdullah Kısaoğlu, Bünyamin Özoğul, Mehmet İlhan Yıldırgan, Sabri Selçuk Atamanalp, Bülent Aydınlı, Gürkan Öztürk, Erdem Karadeniz, Özgür Hakan Bulut
doi: 10.5505/abantmedj.2014.40326  Sayfalar 220 - 225

5.
Genç Sağlıklı Kişilerde Kısa Dönem Sigara Kullanımının Metabolik Sendrom Parametreleri Üzerine Etkisi
Effects of Short Term Smoking on Metabolic Syndrome Parameters in Young Healthy Population
Yusuf Aydın, Emel Acar, Hafize Titiz, Elif Önder, Mücahit Gür
doi: 10.5505/abantmedj.2014.43043  Sayfalar 226 - 232

6.
Hataydaki α-Talasemi Genotipleri ve α-Talasemi Genotip Frekansı
The Genotypes of α-Thalassemia and Genotypes Frequencies of α-Thalassemia in Hatay
Özgür Aldemir, Müzeyyen İzmirli
doi: 10.5505/abantmedj.2014.49358  Sayfalar 233 - 236

7.
On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki Değişim
The Change of Antibiotic Resistance in S. aureus Strains within Ten Year Periods
Metin Doğan, Bahadır Feyzioğlu, Mahmut Baykan
doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946  Sayfalar 237 - 241

8.
Acil servise üst gastrointestinal kanama ile başvuran hastalarda bazı skorlama sistemleri ve ortalama platelet hacminin mortalite öngörüsünde değeri
Comparison of some of the scoring systems and mean platelet volume in the prediction of mortality in patients admitted to the emergency department with upper gastrointestinal bleeding
Bahar Işık, Fatih Büyükcam, Fuat Ekiz, Dilek Atik, Muhammed Evvah Karakılıç
doi: 10.5505/abantmedj.2014.92485  Sayfalar 242 - 247

9.
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Kromojenik Besiyerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Chromogenic Medium in Identification of Candida Species Isolated from Various Clinical Samples
Ayşegül Çopur Çiçek, A. Nedret Koç, Ayşe Ertürk, Gonca Demir, İlkay Bahçeci
doi: 10.5505/abantmedj.2014.74046  Sayfalar 248 - 252

10.
Çocukluk Çağı Zona Zoster: 12 Olgu Sunumu
Childhood Zona Zoster Infection: 12 Case Reports
Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Serap Polat, Semsettin Karaca, Afşin Kundak
doi: 10.5505/abantmedj.2014.07108  Sayfalar 253 - 256

11.
Vücutta farklı lokalizasyonlardaki apse-efüzyon odaklarının perkutan drenaj yöntemi ile tedavisi: Dört yıllık deneyim sonuçları
Percutaneous drainage treatment of abscess and effusion at various localization of the body: Four years’ experience
Ramazan Büyükkaya, Ayla Büyükkaya, Ömer Aydın, Mehmet Ali Özel, Ömer Yazgan, Beyhan Ozturk, Fahri Halit Beşir, Burhan Yazıcı
doi: 10.5505/abantmedj.2014.95914  Sayfalar 257 - 260

12.
Özefagus varis kanamalarının sekonder profilaksisinde kullanılan yöntemlerin etkinliği
Efficacy of the secondary prophylaxis methods in esophageal variceal bleeding
Hikmet Tekçe, Macit Gülten, Buket Kın Tekçe, Selim Giray Nak, Murat Kıyıcı, Enver Dolar, Selim Gürel, Seyhun Kürşat
doi: 10.5505/abantmedj.2014.19942  Sayfalar 261 - 268

13.
Metabolik sendrom ve kadın cinsel fonksiyon bozukluğu arasındaki ilişki
Relationship between metabolic syndrome and female sexual dysfunction
Rıfkı Üçler, Eda Demir Önal, Celil Alper Usluoğulları, Cafer Kaya, Sedat Caner, Abbas Ali Tam, Betül Usluoğulları, Hasan Tunca, Engin Sennaroğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2014.41736  Sayfalar 269 - 273

OLGU SUNUMU
14.
Multipl myelomda deri tutulumu: bir olgu sunumu
Cutaneous involvement in multiple myeloma: a case report
Bilge Bülbül Şen, Emine Nur Rifaioğlu, Özlem Ekiz, Mehmet Yaldız, Mehmet Rami Helvacı, Asena Çiğdem Doğramacı
doi: 10.5505/abantmedj.2014.94830  Sayfalar 274 - 276

15.
Tekrarlayan Psikojenik Afoni: Bir Olgu Sunumu
Recurring Psychogenic Aphonia: A Case Report
Mesut Yıldız, Kadir Demirci, Seden Demirci
doi: 10.5505/abantmedj.2014.82574  Sayfalar 277 - 280

16.
Suprakondiler proses sendromunda MRG bulguları
MRI findings of supracondylar process syndrome
Betül Kızıldağ, Yavuz Yıldız, Şule Koşar, Erkam Kömürcü, Emine Dağıstan, Arzu Canan
doi: 10.5505/abantmedj.2014.44366  Sayfalar 281 - 285

17.
Mikst Medüller ve Folliküler Karsinom: İki Olgunun Sunumu
Mixed Medullary-Follicular Carsinoma of the Thyroid: Two Case Reports
Celil Alper Usluoğulları, Eda Demir Onal, Fevzi Balkan, Serdar Balcı, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
doi: 10.5505/abantmedj.2014.43434  Sayfalar 286 - 288

18.
Konjenital Lober Amfizem
Congenital lobar emphysema
Mehmet Halil Çeliksoy, Ayhan Söğüt, Recep Sancak, Özlem Köken
doi: 10.5505/abantmedj.2014.24186  Sayfalar 289 - 292

19.
Kalp Boşluklarına Bası Yapan Sindirim sistemi Organları
compression of the heart chambers by the gastric structures
Hasan Kocatürk, Volkan Yurtman, Leyla Karaca
doi: 10.5505/abantmedj.2014.24085  Sayfalar 293 - 296

EDITÖRE MEKTUP
20.
Travmatik Subaraknoid Kanama ile Karıştırılan Fahr Hastalığı
Fahr's Disease Which is Confused with Traumatic Subarachnoid Hemorrhage
Mustafa Baştürk, Mustafa Yıldız, Tarık Ocak
doi: 10.5505/abantmedj.2014.65487  Sayfalar 297 - 298
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Akut Ön Duvar Miyokard İnfarktüsü Esnasında Normal Koroner Akımla Birlikte İntrakoroner Trombüs: vaka sunumu
Intracoronary Thrombus with Normal Coronary Flow during Acute Anterior Myocardial Infarction: a case report
Kemal Karaağaç, Ali Emul, Sezgin Albayrak, Fahriye Vatansever, Özlem Arıcan Özlük, Mustafa Yılmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2014.46320  Sayfalar 299 - 301

22.
Lipoid Proteinozis: Bir Olgu Sunumu
Lipoid Proteinosis: A Case Report
Ömer Faruk Elmas, Şule Bilici, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Funda Taş, Haticetül Kübra Efe, Necmettin Akdeniz
doi: 10.5505/abantmedj.2014.84856  Sayfalar 302 - 303
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Aortik Ark Sendrom’lu- Takayasu Arterit’li bir olgu ile anestezik yaklaşım
The anesthetic manegement of a case with Aortic Arch Syndrome-Takayasu's Arteriti's
Kevser Peker, Recai Dağlı, Yıldız Babadağ
doi: 10.5505/abantmedj.2014.59244  Sayfalar 304 - 305
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
24.
Literatür Eşliğinde Koksidinia
Coccydynia The Light Of Literature
Veli Çıtışlı, Şule Onur, Muhammet Fatih Sarı
doi: 10.5505/abantmedj.2014.83803  Sayfalar 306 - 312

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
25.
Mikst Atriyal Septal Defekt
Mixed Atrial Septal Defect
Fatih Altunkaş, Metin Karayakalı, Kayıhan Karaman, İlker İnce, İlker Akar, Fatih Koç, Ataç Çelik, Köksal Ceyhan, İbrahim Halil Damar
doi: 10.5505/abantmedj.2014.32559  Sayfa 313
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale