ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 4 (2)

Cilt: 4  Sayı: 2 - 2015

1.
Abant Tıp Dergisi (4.Cilt 2.Sayı)
Abant Medical Journal

Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Doğuştan kitlelerin tespiti için prenatal ultrasonografinin faydası
The utility of prenatal ultrasonography for the detection of congenital masses
Doğan Köse, Ekrem Ünal, Ali Acar, Rahmi Örs, Yavuz Köksal
doi: 10.5505/abantmedj.2015.96158  Sayfalar 101 - 105

3.
Çinkodan Zengin Diyetin, Sigara Dumanı Maruziyetindeki Sıçan Mesane Dokusu Sitokin Profiline Etkisi
The effect of zinc rich diet to the cytokine profile in the Rat Bladder on cigarette smoke exposure
Elçin Hakan Terzi, Aysel Kükner, Hatip Aydın, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Tülin Fırat, Uğur Üyetürk
doi: 10.5505/abantmedj.2015.32154  Sayfalar 106 - 111

4.
Komplikasyonlu gebeliklerden doğan bebeklerde kord kanı ferritin düzeyleri demir eksikliğinin erken bir göstergesi olabilir mi?
Is it possible cord blood ferritin levels an early indicator of iron deficiency in newborns who have delivered complicated pregnancies?
Nilüfer Tunç Guzoglu, Serap Karaman, İlke Özahi İpek, Abdülkadir Bozaykut
doi: 10.5505/abantmedj.2015.93063  Sayfalar 112 - 116

5.
Enfeksiyon Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Kısa ve Uzun Dönem Mortaliteye Etkili Faktörler
Factors Affecting the Short and Long Term Mortality of Infected Patients in Intensive Care Unit
Ali Kutlucan, Murat Erdoğan, Leyla Kutlucan, Handan Ankaralı, Fatih Ermiş, Mücahit Gür, Elif Şenocak, Hilmi Demirin, Yusuf Aydın
doi: 10.5505/abantmedj.2015.19870  Sayfalar 117 - 124

6.
Bir Üniversite Hastanesinde Bakteriyel ve Viral Menenjit Etkenlerinin Farklı PCR Yöntemleri ile Araştırılması
Investigation of Bacterial and Viral Meningitis Agents with Different PCR Methods at a University Hospital
Bilge Gültepe, Yasemin Bayram, Hüseyin Güdücüoğlu, Aytekin Çıkman, Mustafa Berktaş
doi: 10.5505/abantmedj.2015.64325  Sayfalar 125 - 129

7.
Myokard perfüzyon sintigrafisi için klinisyenlerin endikasyonları
Referral physicians' indications for myocardial perfusion scintigraphy
Billur Çalışkan, Ayşe Nurdan Korkmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2015.58672  Sayfalar 130 - 133

8.
Henoch-Schönlein Purpurası Nedeniyle İzlenen 91 Çocuk Hastanın Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
The Epidemiological, Clinical And Laboratory Features Of 91 Children with Henoch-Schönlein Purpura
Mesut Koçak, Bahar Büyükkaragöz, Yasemin Kuraş Can, Aslı Çelebi Tayfur, Aysun Çaltık Yılmaz, Sacit Günbey
doi: 10.5505/abantmedj.2015.49354  Sayfalar 134 - 140

9.
Selektif Boyun Diseksiyonunun Avantajları ve 3 Yıllık Takip Çalışması
Advantages of Selective Neck Dissection, A 3-Year Follow-up Study
Şahin Ulu, Ela Cömert, Necmi Arslan, Engin Dursun
doi: 10.5505/abantmedj.2015.87609  Sayfalar 141 - 145

10.
Çölyak hastalığı tanısı konulan çocukların başvuru bulguları
Presenting symptoms of pediatric patients with celiac disease
İdil Akay Hacı, Pınar Kuyum, Sevim Çakar, İshak Işık, Nur Arslan
doi: 10.5505/abantmedj.2015.96977  Sayfalar 146 - 150

11.
Plasental Kalsifikasyonun Perinatal Sonuçlara Etkisi
The Effects of Placental Calcification on Perinatal Outcomes
Rahime Bedir Fındık, Yeksin Helvacıoğlu, Yasemin Taşçı, Ebru Ersoy, Özlem Gün Eryılmaz, Jale Karakaya
doi: 10.5505/abantmedj.2015.52386  Sayfalar 151 - 154

OLGU SUNUMU
12.
Cornelia de Lange sendromuna eşlik eden nadir bir konjenital anomali: Yarık dudak-damak
A concomitant rare congenital anomaly with Cornelia de Lange syndrome: Cleft lip and palate
Ramazan Özdemir, Ferhat Çatal, Kazım Kutlutürk, Erdem Topal, Yeşim Kutlutürk, Ahmet Karadağ
doi: 10.5505/abantmedj.2015.88700  Sayfalar 155 - 157

13.
Konvansiyonel Koroner Anjiografi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Sol homonim Hemianopsi
A Rare Complication After Conventional Coronary Angiography: Left Homonymous Hemianopia
İhsan Alur, Veli Çıtışlı, Gökhan Pekel, Tevfik Güneş, Gökhan Yiğit Tanrısever, Gökhan Önem
doi: 10.5505/abantmedj.2015.28291  Sayfalar 158 - 160

14.
Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi: Olgu sunumu
Thyrotoxic Hypokalemic Periodic Paralysis: Case report
Hacer Şen, Halil Murat Şen, Emine Binnetoğlu, Gökhan Erbağ, Fahri Güneş, Mehmet Aşık
doi: 10.5505/abantmedj.2015.07830  Sayfalar 161 - 163

15.
Yeni tanımlanmış lepramatöz lepra olgusu ve mikrobiyolojik görüntüleri
Newly defined lepromatous leprosy case and its microbiologic images
Hatice Uce Özkol, Gülay Bulut, Hüseyin Güdücüoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.08208  Sayfalar 164 - 166

16.
Stapler ile yapılan kolorektal anastomoz hattındaki kanamanın koil embolizasyonu ile tedavisi: Olgu sunumu
The treatment of bleeding with coil embolization in colorectal anastomosis performed with stapler: A case report
Şükrü Taş, Faruk Özkul, Gürhan Adam, Muhammed Kasım Arık, Öztekin Çıkman
doi: 10.5505/abantmedj.2015.05706  Sayfalar 167 - 170

17.
Prurigo Pigmentosa: Bir Olgu Sunumu
Prurigo Pigmentosa: A Case Report
Ali İhsan Güleç, Elife Başkan, Esma Uslu, Gizem Yavuzcan, Feyza Başar
doi: 10.5505/abantmedj.2015.95967  Sayfalar 171 - 173

18.
İlk prezentasyonu otalji olan beta talasemi: olgu sunumu
Otalgia as the first presenting complaint in a patient with beta thalassemia: Case Report
Talih Özdaş, Kürşat Murat Özcan, Fatih Özdoğan, Gökhan Celbek
doi: 10.5505/abantmedj.2015.96967  Sayfalar 174 - 177

EDITÖRE MEKTUP
19.
Reversible Alcoholic Cardiomyopathy: Letter to Editör
Dursun Çayan Akkoyun, Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy, Kubilay Erselcan, Hasan Değirmenci, Niyazi Güler
doi: 10.5505/abantmedj.2015.08760  Sayfalar 178 - 180
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Fenitoin Kullanımına Sonrası Gelişen Toksik Epidermal Nekrolizis
Toxic Epidermal Necrolysis After Phenytoin Use
Hakan Oğuztürk, Muhammet Gökhan Turtay, Mustafa Safa Pepele, Taner Güven, Kasım Turgut
doi: 10.5505/abantmedj.2015.19484  Sayfalar 181 - 182
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörde Farklı Uygunsuz Şok Nedeni
Different Cause of Inappropriate ICD shocks
Kerem Can Yılmaz, Begüm Yetiş, İlyas Atar, Bülent Özin
doi: 10.5505/abantmedj.2015.20591  Sayfalar 183 - 185
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Genital bölgede anogenital siğili taklit eden dev seboreik keratoz
Giant seborrheic keratosis of the genitalia clinically mimicking a genital wart
Sevil Alan, Cumhur İbrahim Başsorgun
doi: 10.5505/abantmedj.2015.83584  Sayfalar 186 - 187
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Feokromositoma olgusunda anestezi deneyimimiz
Our experience in a case of pheocromocytoma
Abdullah Özdemir, Hızır Kazdal, Serap Baydur Şahin, Başar Erdivanlı, Ahmet Şen, Ahmet Fikret Yücel
doi: 10.5505/abantmedj.2015.85057  Sayfalar 188 - 189
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
24.
Akut koroner sendrom geçiren genç hastada dev koroner arter ve yavaş akım fenomeni
Giant Coronary Artery and Slow Flow Phenomenon in Young Patient with Akut Coronary Syndrome
Sabri Onur Çağlar, Fatma Erdem, Selim Suzi Ayhan, Mehmet Yazıcı
doi: 10.5505/abantmedj.2015.58070  Sayfa 190
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
25.
Obstrüktif uyku apne sendromu ve anestezi
Obstructive sleep apnea syndrome and anesthesia
Çağla Bali, Şule Akın
doi: 10.5505/abantmedj.2015.66934  Sayfalar 191 - 198

26.
Tüberkülin Deri Testi
Tuberculin skin test
Mehmet Halil Çeliksoy
doi: 10.5505/abantmedj.2015.27928  Sayfalar 199 - 204

LookUs & Online Makale