ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 5 (2)

Cilt: 5  Sayı: 2 - 2016

ÖZGÜN MAKALE
1.
Metabolik sendrom ile panik bozukluk arasındaki ilişki
Psychosomatıc dısorders relatıonshıp between metabolıc syndrome and panıc dısorder
Yasemin Kaya, Esra Yancar Demir, Havva Keskin, Ahmet Kaya, Osman Bektaş
doi: 10.5505/abantmedj.2016.24482  Sayfalar 91 - 100

2.
Üçüncü Basamak Bir Hastanede Stafilokok Türlerinde Fusidik Asit ve Diğer Antibiyotiklerin Duyarlılıklarının Araştırılması
An İnvestigation Of The Sensitivity Of Fucidic Acid And Other Antibiotics On The Staphylococcus Species At A Third Level Hospital
Önder İdil, Çetin Kılınç, Rıdvan Güçkan, Mürsel Çepni
doi: 10.5505/abantmedj.2016.79836  Sayfalar 101 - 107

3.
Üçüncü Basamak Bir Hastanede Santral Venöz Kateter İlişkili İnfeksiyonların Sıklığı, Etken Mikroorganizmalar ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Prevalence, causative microorganisms, and risk factors of central venous catheter-related infections in a tertiary care hospital
Ismail Necati Hakyemez, Mustafa Taner Yıldırmak, Gül Çetmeli, Nur Efe Iris
doi: 10.5505/abantmedj.2016.80388  Sayfalar 108 - 117

4.
200 hastada renal transplantasyon anestezisi deneyimlerimiz: Bir retrospektif çalışma
Anaesthetic experience of 200 renal transplantation cases: A retrospective study
İlker İnce, Ali Ahıkalıoğlu, Mehmet Aksoy, Dostbil Ayşenur, Mine Çelik, Nazım Doğan, Mehmet Çömez, Bülent Aydınlı
doi: 10.5505/abantmedj.2016.08831  Sayfalar 118 - 126

OLGU SUNUMU
5.
Yaşlı hastada eş zamanlı kist hidatik ile hepatoselüler kanser: Vaka Sunumu
Concurrent Hydatid Cyst with Hepatocellular Cancer in elderly patient: A Case Report
Mehmet Fatih Ekici, Faik Yaylak, Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Sermin Tok, Cengiz Koçak, Yalçın Sönmez
doi: 10.5505/abantmedj.2016.57984  Sayfalar 127 - 131

DERLEME
6.
Sinir Sisteminde Pürinerjik Mekanizmalar: Adenozin Trifosfatın Migren Patofizyolojisindeki Rolü
Purinergic mechanisms in the nervous system: the role of adenosine triphosphate in the migraine pathophysiology
Erkan Kılınç
doi: 10.5505/abantmedj.2016.98250  Sayfalar 132 - 152

EDITÖRE MEKTUP
7.
Fitobezoarın Neden Olduğu İnce Barsak Obstrüksiyonu
Intestinal Obstruction Caused By Phytobezoar
Şerafettin Yazar, Ahmet Kargı, Serdar Aslan, Ramazan Dönmez, Kemal Peker
doi: 10.5505/abantmedj.2016.27879  Sayfalar 153 - 157
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale