ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 5 (3)

Cilt: 5  Sayı: 3 - 2016

ÖZGÜN MAKALE
1.
Kronik Hastalık ile Sağlık Hizmetlerini Kullanma Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysis of Relationship between Chronic Diseases and Health Care Usage Tendencies
Uğur Uğrak, Yasin Uzuntarla, Necmettin Cihangiroğlu, Selahattin Akyüz
doi: 10.5505/abantmedj.2016.82653  Sayfalar 158 - 165

2.
Hemodiyaliz hastalarında biyokimya parametrelerinin bireyiçi ve bireyler arası varyasyon katsayılarının değerlendirilmesi
Evaluating of intraindividual and interindividual variation coefficiency of biochemical parameteres in hemodialysis patients
Hamdi Oguzman, Guler Bugdayci, Yasemin Cinpolat, Neslihan Yüce, Buket Tekce, Özgür Mehmet Yis
doi: 10.5505/abantmedj.2016.32767  Sayfalar 166 - 172

3.
Yetişkin Düşük Dereceli Gliomlarda Sağkalım ve Prognostik Faktörler
Survival and Prognostic Factors in Adult Low-Grade Gliomas
Suheyla Aytaç Arslan, Muzaffer Bedri Altundağ, Ela Soykut, Gonca Altınışık İnan, Yıldız Güney
doi: 10.5505/abantmedj.2016.19327  Sayfalar 173 - 180

4.
Çeşitli Total Diz Protezi Uygulamalarının (Bilateral Simultane, Ardışık Bilateral ya da Tek Yanlı) Erken Postoperatif Komplikasyonlara Etkisi
The Influence of the Total Knee Prosthesis Applications (Bilateral, Simultaneous, Consecutive Bilateral or Single-Sided) on the Early Postoperative Complications
Arslan Kağan Arslan, İzzet Bingöl, Ali Aydoğdu, Hakkı Çağdaş Basat, Tolga Tolunay, Mahmut Uğurlu
doi: 10.5505/abantmedj.2016.21033  Sayfalar 181 - 184

OLGU SUNUMU
5.
Posterosagital Anorektoplasti Sırasında Vajinal Anomalilere Dikkat
Attention of Vaginal Anomalies During the Posterosagittal Anorectoplasty
Vedat Akçaer, Ayşenur Cerrah Celayir, Neslihan Gülçin, Dolunay Alver
doi: 10.5505/abantmedj.2016.25901  Sayfalar 185 - 188

LookUs & Online Makale