ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 6 (1)

Cilt: 6  Sayı: 1 - 2017

ÖZGÜN MAKALE
1.
Humerus Cisim Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Konvansiyonel Plaklama mı Minimal İnvaziv Plak Osteosentezi mi Daha Üstün?
Which One is better for Surgical Treatment of Humeral Shaft Fractures? Conventional plating versus Minimal Invasive Approach
Hakan Şeşen, Anıl Taşkesen, Ahmet Safa Tağral, Mahmut Özdemir, İsmail Demirkale, Murat Altay
doi: 10.5505/abantmedj.2017.55706  Sayfalar 1 - 5

2.
Hiperlipidemi Tedavisinde Hastaların Kullanıldıkları Fitoterapi Yöntemleri
Phytotherapy methods of the patients in the treatment of hyperlipidemia
İzzet Fidancı, Onur Öztürk
doi: 10.5505/abantmedj.2017.47965  Sayfalar 6 - 13

3.
Primer ve Metastatik Beyin Tümörlerinde Radyasyon Hasarını Değerlendirmede Duyarlılık Ağırlıklı Görüntülemenin Rolü
The Role of Susceptibility Weighted Imaging to Evaluate the Radiation Injury of Primary and Metastatic Brain Tumors
Hediye Pınar Günbey
doi: 10.5505/abantmedj.2017.17037  Sayfalar 14 - 19

4.
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında antibiyotik direnci
Antibiotic resistance in Acinetobacter baumanii strains isolated from various clinical specimens
Fatma Kalem, Ömür Ertuğrul, Hatice Türk Dağı
doi: 10.5505/abantmedj.2017.75437  Sayfalar 20 - 25

OLGU SUNUMU
5.
Gebelik ve Uterine Prolapse
Uterine Prolapse during Pregnancy
Nuri Peker
doi: 10.5505/abantmedj.2017.01488  Sayfalar 26 - 28

6.
Ondokuz Hafta Gebelikte Misoprostol Kullanımına Bağlı Uterus Rüptürü
Uterine Rupture with Misoprostol at 19 Week of Gestation
Nuri Peker, Ahmet Demir
doi: 10.5505/abantmedj.2017.24865  Sayfalar 29 - 31

DERLEME
7.
İnsülinoma Tanı ve Tedavisi: Güncel Bakış
Diagnosis and Treatment of Insulinoma: an up-to-date Overview
Esra Ademoğlu, Zehra Candan, Hikmet Tekçe
doi: 10.5505/abantmedj.2017.24892  Sayfalar 32 - 37

LookUs & Online Makale