ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 6 (2)

Cilt: 6  Sayı: 2 - 2017

ÖZGÜN MAKALE
1.
Wagner Evre III ve IV Diyabetik Ayak Ülserlerinin Mikrobiyolojik Değerlendirmesi
Microbiological Evaluation of Wagner Grade III and IV Diabetic Foot Ulcers
Fatih Tekin, Mehmet Sürmeli, Ergin Işık, Furkan Erol Karabekmez
doi: 10.5505/abantmedj.2017.06078  Sayfalar 38 - 47

2.
Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlu Hastalarda Alerjik Rinit Sıklığı
The Prevalence of Allergic Rhinitis in Patients with Anatomic Variations of Paranasal Sinus
Erkan Soylu, Alper Yenigün, Ömer Faruk Çalım, Ahmet Mahmut Tekin, Fahrettin Yılmaz, İlknur Haberal Can
doi: 10.5505/abantmedj.2016.46547  Sayfalar 48 - 54

3.
Çocukluk Çağı Delici Göz Yaralanmaları: Sebepler ve Sonuçlar
Open Globe Injuries in Childhood: Etiology and Results
Leyla Niyaz
doi: 10.5505/abantmedj.2017.93764  Sayfalar 59 - 63

OLGU SUNUMU
4.
Gebelikte Görülen Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İncebarsak İskemisi
A Rare Cause Of Acute Abdomen In Pregnancy: Small Bowel Ischemia
Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Ertuğrul Kafalı, Fahrettin Acar, Mustafa Şahin
doi: 10.5505/abantmedj.2017.70893  Sayfalar 64 - 66

5.
Tümörden Tümöre Metastaz: Warthin Tümöründe Kutanöz Yassı Hücreli Karsinom
Tumor-To-Tumor Metastasis: Warthin’s Tumor as a Recipient of Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Çetin Boran, Asuman Kilitci, Hilal Ahsen
doi: 10.5505/abantmedj.2017.94834  Sayfalar 67 - 70

6.
Ultrason Eşliğinde Santral Venöz Kateterizasyon Esnasında Fark Edilen Yaygın Trombüs: Bir Olgu
Widespread Thrombus During Central Venous Catheterization in Ultrasonography: A Case
Hamit Yoldaş, İbrahim Karagöz, Muhammed Emin Demirkol, Yusuf Velioğlu, İsa Yıldız
doi: 10.5505/abantmedj.2017.06025  Sayfalar 71 - 73

7.
N. Radialis ve N. Musculocutaneus Tarafından İnnerve Edilen M. Brachioradialis
A Case Report: Dual Innervation Of The Brachioradialis Muscle
Murat Dıramalı, Rengin Kosif
doi: 10.5505/abantmedj.2017.94210  Sayfalar 74 - 76

DERLEME
8.
Kawasaki Hastalığında Güncel Gelişmeler
Recent Advances in Kawasaki Disease
Hayrettin Hakan Aykan, Süheyla Özkutlu
doi: 10.5505/abantmedj.2017.49379  Sayfalar 77 - 85

LookUs & Online Makale