ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama




Abant Med J: 7 (2)

Cilt: 7  Sayı: 2 - 2018

ÖZGÜN MAKALE
1.
Multipl Skleroz Hastalarında Romberg Test Sonuçlarına Göre Dengeyi Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi: Vaka Kontrol Çalışması
Analyze of the Parameters Effecting Balance According to Romberg Test Scores in Multiple Sclerosis Patients: A Case Control Study
Fadime Küçük, Bilge Kara, Esra Coşkuner, Egemen İdiman
doi: 10.5505/abantmedj.2018.60590  Sayfalar 26 - 34

2.
İkili ve Üçlü Tarama Testi Biyokimyasal Parametrelerinin Hastanemize Ait Medyanlarının Değerlendirilmesi
Determination of the Median Levels of Double and Triple Screening Test Parameters in our Hospital
Veysel Sucu, Sembol Yıldırmak, Müberra Vardar, Veli Mihmanlı
doi: 10.5505/abantmedj.2018.24650  Sayfalar 35 - 40

OLGU SUNUMU
3.
Klopidogrel ve Varfarinin Birlikte Kullanımında Klopidogrele Bağlı Mukokutanöz Kanama: Olgu Sunumu
Mucocutaneous Bleeding Due to Clopidogrel in Use of Combination of Coumadin and Clopidogrel: A case report
Ali Ramazan Benli, Ufuk Turan Kürşat Korkmaz, Ekrem Karakaya, Mustafa Köroğlu, Habibullah Aktaş, Didem Adahan
doi: 10.5505/abantmedj.2018.07742  Sayfalar 41 - 43

4.
Rektum Kanserine Eşlik Eden “Castleman Hastalığı”: Olgu Sunumu
Castleman Disease Accompanied to Rectum Cancer: A case report
Ufuk Arslan, Neriman Şengül, Müzeyyen Astarcı, Ertunç Cinpolat, Ümmügül Üyetürk, Safiye Gürel
doi: 10.5505/abantmedj.2018.26121  Sayfalar 44 - 47

LookUs & Online Makale