ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 7 (3)

Cilt: 7  Sayı: 3 - 2018

ÖZGÜN MAKALE
1.
Kronik Bel Ağrısı: Nöropatik Ağrı ve Özellikleri
Chronic Low Back Pain: Neuropathic Component and Its Characteristics
Esra Selimoğlu, Sadiye Murat, Selin Turan Turgut, Afitap İçağasıoğlu, Serap Yunsuroğlu Gürek, Yasemin Yumusakhuylu
doi: 10.5505/abantmedj.2018.35467  Sayfalar 48 - 54

2.
Çoklu Epidural Hematomlar: Sistematik Literatür Taraması ve Nadir Bir Olgu Sunumu
Multiple Epidural Hematomas: Systematic Lıterature Review and an Unusual Case Presentation
Güner Menekşe, Yurdal Gezercan, Ali İhsan Ökten
doi: 10.5505/abantmedj.2018.95825  Sayfalar 55 - 60

3.
Ameliyathane Çalışanları İçin Dinlenme: Göz Ardı Edilen Bir Konu
A Break for Operatıng Room Staff: A Neglected İssue
Arzu İlçe, Ganime Esra Soysal, Aykut Turgut
doi: 10.5505/abantmedj.2018.60243  Sayfalar 61 - 67

4.
Bolu İl Merkezinde Acil Servise Başvuran Adli Olguların Raporlarının Retrospektif İncelenmesi
Retrospective Analysis of Forensic Case Reports Who Had Applied to the Emergency Service in the City Centre of Bolu
Arzu İlçe, Mehmet Hayri Erkol, Hacer Alpteker, Zehra Zerrin Erkol
doi: 10.5505/abantmedj.2018.31957  Sayfalar 68 - 75

5.
Premenopozal Dislipidemik Kadın Hastalarda Atorvastatin Tedavisi Sonrası Ana Karotid ve Femoral Arter IMK ve Kompliyansının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi
Ultrasonographic Evaluation of Common Carotid and Femoral Artery IMT and Compliance After Atorvastatin Treatment in Premenopausal Dyslipidemic Female Patients
Nursel Yurttutan, Murat Baykara, Özlem Gündoğdu Seçen, Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca
doi: 10.5505/abantmedj.2018.94546  Sayfalar 76 - 80

6.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Tıbbi Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Medical Waste Management at Bolu Abant Izzet Baysal Medical Faculty Hospital
Tuğba Tunagür, Özgün Pehlivan, Seval Alkoy
doi: 10.5505/abantmedj.2018.60437  Sayfalar 81 - 88

7.
Adolesanlarda Normal Abdominal Kas Kalınlığı Değerlerinin Ultrasonografik Tespiti
Normal Abdominal Muscle Thicknesses in Adolescents: a Sonographic Study
Sonay Aydin, Erdem Fatihoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2018.43765  Sayfalar 89 - 93

OLGU SUNUMU
8.
Ağır Demir Eksikliği Anemisi ile Prezente Olan Hiatal Herni: Olgu Sunumu
Hiatal Hernia Presenting With Severe Iron Deficiency Anemia: A Case Report
Neslihan Karakurt, Ali Fettah, İbrahim Karaman
doi: 10.5505/abantmedj.2018.82612  Sayfalar 94 - 96

9.
Renal Hücreli Karsinomda Sarkoid Benzeri Granülomlar
Sarcoid-like Granulomas in Renal Cell Carcinoma
Gözde Çakırsoy Çakar, Osman Köse, Mustafa Kösem
doi: 10.5505/abantmedj.2018.23500  Sayfalar 97 - 98

10.
Geç Teşhis Edilen Konjenital Diyafragma Hernisi: Olgu sunumu
Congenital Diaphragmatic Hernia with Late Diagnosis: A Case Report
İbrahim Karagöz, Abdulkadir İskender, Gökçe Akman Köse
doi: 10.5505/abantmedj.2018.71677  Sayfalar 99 - 102

LookUs & Online Makale