ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Tıp Dergisi - Abant Med J: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfa III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

ÖZGÜN MAKALE
4.
Primer immün yetmezlik nedeniyle kliniğimizde IVIG tedavisi verilen hastaların iki yıllık izlemi
Two years follow up of the patients who recieved IVIG treatment due to primary immune deficiency
Işınsu Bıçakcıoğlu, Erdem Topal
doi: 10.5505/abantmedj.2019.32704  Sayfalar 1 - 4

5.
Obez hastalarda açık ve laparoskopik apendektomi sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of laparoscopic and open appendectomy in the obes patients
Arzu Boztaş, Hakan Buluş, Abdülkadir Ünsal
doi: 10.5505/abantmedj.2019.48278  Sayfalar 5 - 8

6.
Çocuk Acil Servisinde televizyon düşmesi ile ilişkili yaralanmalar: Kafa ve yüz yaralanmalarının yüksek oranı
Television tip over related injuries in Pediatric Emergency Department: High rate of head and face trauma
Sinan Oğuz, Deniz Tekin, Funda Kurt, Veli Korkmaz, Emine Suskan
doi: 10.5505/abantmedj.2019.16768  Sayfalar 9 - 12

7.
Bir tıp fakültesindeki altıncı sınıf öğrencilerinin beslenme davranışlarının değerlendirilmesi
Evalution of feeding behavior of sixth grade students in a medical faculty
Özgün Pehlivan, Seval ALKOY
doi: 10.5505/abantmedj.2019.23855  Sayfalar 13 - 18

OLGU SUNUMU
8.
Spinal muskuler atrofide skolyoz cerrahisi öncesi ve sonrası üst ekstremite performansı ve kavrama kuvvetinin değerlendirilmesi: olgu çalışması
Evaluation of upper extremity performance and grip force before and after scoliosis surgery in spinal muscular atrophy: case study
Seda Ayaz Taş, Tamer Çankaya
doi: 10.5505/abantmedj.2019.02170  Sayfalar 19 - 22

9.
Diş Çekimi Sonrası Gelişen Orofasiyal Distoni: Organik mi? Psikojenik mi?
Oro-facial Dystonia Following Dental Extraction: Is It Organic or Psychogenic?
Kübra Çoban, Barış Çağlar, Fuat Büyüklü
doi: 10.5505/abantmedj.2019.26878  Sayfalar 23 - 26

10.
İntrakranial Rüptüre Dermoid Kist
Intracranial Ruptured Dermoid Cyst
Ayse Karatas, Ertan Sevin, Hamit Feran, Fazıl Gelal
doi: 10.5505/abantmedj.2019.74429  Sayfalar 27 - 30

11.
Posterior Fossanın Spontan Subdural Hematomu
Spontaneous Subdural Hematoma of the Posterior Fossa
Cihan Bedel, Sefa Türkoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2019.26122  Sayfalar 31 - 33

12.
Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gelişen Psödoanevrizmanın Perkütan Ultrason Kılavuzluğunda Trombin İnjeksiyonu İle Başarılı Tedavisi: Olgu Sunumu
Treatment Of Laparoscopic Cholecystectomy Induced Pseudoaneurysm With Percutaneous Ultrasonography Guided Thrombin Injection
Mustafa Kaplan, Mustafa Özdemir, Muharrem Tola, Volkan Gökbulut, Muhammet Yener Akpınar
doi: 10.5505/abantmedj.2019.94809  Sayfalar 34 - 36

DERLEME
13.
Il-1 ailesi ve ilişkili hastalıklar
Il-1 family and its related diseases
Özgür Mehmet Yiş, Güler Buğdaycı
doi: 10.5505/abantmedj.2019.68094  Sayfalar 37 - 45

LookUs & Online Makale