ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 8 (2)

Cilt: 8  Sayı: 2 - 2019

1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

ÖZGÜN MAKALE
4.
Splenomegalinin Neden Olduğu Kompresyonun Sol Böbrek Rİ Değerlerine Etkisinin Doppler USG ile Değerlendirilmesi
Effect of Splenomegaly on RI Values of Extrınsıcally Compressed Left Kıdney
Kadihan Yalçın Şafak, Güven Yılmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2019.37929  Sayfalar 46 - 51

5.
Distal Tibia Şaft Kırıklarının İntramedüller Çivi ile Tespitinde Distal Kilitleme Şeçeneklerinin Koyun Tibialarında Biyomekanik Karşılaştırılması
Bıomechanıcal Comparison of Distal Interlocking Methods in Sheep Tibia Models,Used in Fixation of Distal Tibia Shaft Fractures with Intramedullary Nails
Yasin Emre Kaya, Metin Celik, Tolgahan Kuru, Abdullah Alper Şahin, Cengiz Isik, Fuat Akpinar
doi: 10.5505/abantmedj.2019.42103  Sayfalar 52 - 64

6.
Eklem İçi Kalkaneus Kırıklarında Cerrahi Tekniklerin karşılaştırılması
Comparison of Surgical Techniques for the Treatment of Intraarticular Calcaneal Fractures
Mehmet Orçun Akkurt, Vedat Biçici, Özkan Öztürk, İsmail Demirkale
doi: 10.5505/abantmedj.2019.50490  Sayfalar 65 - 72

7.
Karpal tünel sendromunda B12 vitamin eksikliği risk faktörü olabilir mi?
Could be B12 vitamin deficiency a risk factor in carpal tunnel syndrome?
Mehmet Mühürdaroğlu, Ezgi Agadayı
doi: 10.5505/abantmedj.2019.82642  Sayfalar 73 - 77

8.
Meme Kanseri Hastalarında Radyoterapi Sonuçlarımız Ve Etki Eden Faktörler
Breast Cancer Radiotherapy Outcomes and Affecting Factors
Suheyla Aytaç Arslan
doi: 10.5505/abantmedj.2019.93899  Sayfalar 78 - 86

OLGU SUNUMU
9.
Kızamık kızamıkçık kabakulak aşısı sonrası gelişen akut infantil hemorajik ödem: Bir olgu sunumu
Acute infantile hemorrhagic edema following measles mumps rubella vaccine: A case report
Mervan Bekdaş, Elif Nur İldeş
doi: 10.5505/abantmedj.2019.09821  Sayfalar 87 - 89

10.
Parotis Bezi Sebasöz Lenfadenoma Olgu Sunumu
Case Report of Sebaceous Lymphadenoma of The Parotid Gland
Tarık Yağcı, Serap Koybasi Şanal, Yusuf ozgur bicer, Hesna Müzeyyen Astarcı
doi: 10.5505/abantmedj.2019.28159  Sayfalar 90 - 93

11.
Kurşun Nefropatisi: Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Lead Nephropathy: A Case Report And Review Of The Literature
Şimal Köksal Cevher, Ezgi Çoşkun Yenigün, Perihan Perkin, Fatih Dede
doi: 10.5505/abantmedj.2019.35492  Sayfalar 94 - 96

12.
Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Olgu Sunumu
A Rare Complication After Percutaneous Nephrolithotomy: A Case Report
Mehmet Sevim, Serhat Çetin, Bekir Aras, Şahin Kabay
doi: 10.5505/abantmedj.2019.49765  Sayfalar 97 - 100

13.
Psöriatik artrit ve romatoid artrit: Birliktlik mi, yanlış tanı mı?
Psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis: Association or misdiagnosis?
Samet Sancar Kaya, Hamit Göksu
doi: 10.5505/abantmedj.2019.55823  Sayfalar 101 - 103

LookUs & Online Makale