ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Tiroglossal kanal kisti zemininde gelişen tiroid papiller karsinomu; Nadir yerleşimli [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(2): 86-88 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.09719

Tiroglossal kanal kisti zemininde gelişen tiroid papiller karsinomu; Nadir yerleşimli

Havva Erdem1, Nilüfer Kadıoğlu1, Ali Kemal Uzunlar1, Ümran Yıldırım1, Murat Oktay1, Cem Şahiner1, Süleyman Yılmaz2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Konjenital boyun kistlerinden en sık karşılaşılan tiroglossal kanal kistidir (TKK) ve %1 oranında malign hale gelebilir. En sık görülen malign patoloji, tiroidin papiller karsinomasıdır. Tedavinin planlanması ve tanı için genellikle patolojik inceleme gereklidir.
Burada, boyun sağ medial yerleşimli, 3x2 cm çaplı TKK’ i olan, transservikal eksizyon ile tedavi edilen 38 yaşında erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Tiroglossal dukt kisti, boyun kistleri, papiller karsinom

Papillary Carcinoma Arising From Thyrogossal Duct Cyst; Rare location

Havva Erdem1, Nilüfer Kadıoğlu1, Ali Kemal Uzunlar1, Ümran Yıldırım1, Murat Oktay1, Cem Şahiner1, Süleyman Yılmaz2
1Duzce University School Of Medicine Department Of Pathology
2Duzce University School of Medicine Department of Otolaryngology

The most common congenital neck masses, thyroglossal duct cyst (TDC) can give rise to a malignancy in 1% of the cases. Most common malignant pathology found in this rare entity is papillary carcinoma. Diagnosis in commonly made after pathologic examination for planning the treatment.
Herein, we report a 3x2cm diameter isolated TDC of the right medial in a 38-year-old man who was treated by transcervical excision.

Keywords: Thyroglossal duct cyst, neck cyst papillary carcinoma

Havva Erdem, Nilüfer Kadıoğlu, Ali Kemal Uzunlar, Ümran Yıldırım, Murat Oktay, Cem Şahiner, Süleyman Yılmaz. Papillary Carcinoma Arising From Thyrogossal Duct Cyst; Rare location. Abant Med J. 2012; 1(2): 86-88

Sorumlu Yazar: Havva Erdem, Türkiye
LookUs & Online Makale