ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Pseudotümör Serebri Kliniği ile Presente Olan Hashimoto Ensefalopatili Bir Olgu Sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2017; 6(3): 123-125 | DOI: 10.5505/abantmedj.2017.20092

Pseudotümör Serebri Kliniği ile Presente Olan Hashimoto Ensefalopatili Bir Olgu Sunumu

Şule Aydın Türkoğlu, Elif Sultan Bolaç, Tarık Eroğlu, Serpil Yıldız, Nebil Yıldız
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Bolu

Hashimoto ensefalopatisi, otoimmün etyolojiye bağlı olduğu düşünülen ve yüksek antitiroid antikorları ile birlikte seyreden bir ensefalopati tablosudur. Klinik görünüm global amnezi, psikoz, kognitif etkilenme, epileptik nöbetler şeklinde olabilmektedir. Burada kliniğimize iki yanlı görme bozukluğu, baş ağrısı, davranış değişikliği, uyku düzensizliği şikayeti ile başvuran ve muayenesinde iki yanlı papil ödem saptanıp Pseudotumör serebri (PTS) tanısıyla servisimizde takip edilen 69 yaşında bir kadın hasta sunulacaktır. Etiyolojiye yönelik yapılan tetkiklerinde Hashimato Tiroiditi harici özellik saptanmayan hastaya iki kez yapılan boşaltıcı lomber ponksiyon (LP) ve 5 gün süreyle 1 gr/gün IV metilprednisolon tedavisi uygulanmış ve hastada klinik düzelme gözlenmiştir. PTS tablosuna nadiren Hashimoto ensefalopatisi sebep olması nedeniyle olgumuzu sunmayı uygun gördük.

Anahtar Kelimeler: Pseudotumör serebri, Hashimoto ensefalopatisi, tiroidit, bilişsel bozulma

Hashimoto Encephalitis Presented With Clinical Manifestations of Pseudotumor Cerebri: A Case Report

Şule Aydın Türkoğlu, Elif Sultan Bolaç, Tarık Eroğlu, Serpil Yıldız, Nebil Yıldız
Department of Neurology, Abant Izzet Baysal University Medical Faculty, Bolu, Turkey

Hashimoto encephalopathy is an encephalopathy associated with high antithyroid antibodies and it is thought to be connected with autoimmune etiology. Clinical presentation may be in the forms of global amnesia, psychosis, cognitive impairment and epileptic seizures. Herein, we will present a case of a 69-year-old female patient who applied to our clinic with bilateral visual impairment, headache, behavioral changes, sleep disorders, bilateral papilledema and established diagnosis of pseudotumor cerebri. As an etiological factor, only Hashimoto thyroiditis was determined. Drainage with lumbar puncture was performed for two times and IV methylprednisolone treatment at daily doses of 1 g was administered for 5 days with resultant clinical improvement. We wanted to present our case of Hashimoto encephalopathy as a rarely seen etiological factor of pseudotumor cerebri.

Keywords: Pseudotumor cerebri, Hashimoto encephalopathy, thyroiditis, cognitive dissonance

Şule Aydın Türkoğlu, Elif Sultan Bolaç, Tarık Eroğlu, Serpil Yıldız, Nebil Yıldız. Hashimoto Encephalitis Presented With Clinical Manifestations of Pseudotumor Cerebri: A Case Report. Abant Med J. 2017; 6(3): 123-125

Sorumlu Yazar: Şule Aydın Türkoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale