ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Rektum Kanserine Eşlik Eden “Castleman Hastalığı”: Olgu Sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(2): 44-47 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.26121

Rektum Kanserine Eşlik Eden “Castleman Hastalığı”: Olgu Sunumu

Ufuk Arslan1, Neriman Şengül2, Müzeyyen Astarcı3, Ertunç Cinpolat3, Ümmügül Üyetürk4, Safiye Gürel5
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Erzurum
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Bolu
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bolu
4Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Bolu
5Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bolu

Castleman Hastalığı nedeni bilinmeyen, lenfoid dokunun aşırı proliferasyonu ile seyreden benign bir hastalıktır. En sık mediastinal lenf bezlerini tutmakla birlikte servikal, supraclavikuler ve retroperitoneal lenf bezi tutulumu da izlenebilir. Bu yazıda rektum kanseri tanısı ile ameliyata hazırlanan hastada insidental olarak tanı konulan Castleman Hastalığı olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Castleman hastalığı, lenf nodu, rektum kanseri

Castleman Disease Accompanied to Rectum Cancer: A case report

Ufuk Arslan1, Neriman Şengül2, Müzeyyen Astarcı3, Ertunç Cinpolat3, Ümmügül Üyetürk4, Safiye Gürel5
1Department Of Gastroenterology Surgery, Erzurum Regional Education And Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Department Of Gastroenterology Surgery, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
3Department Of Patology, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
4Department Of Medical Onkology, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
5Department Of Radyology, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

Castleman disease is known to be extreme benign proliferation of lymphoid tissue. Actually the main etiology is still unknown. It is usually characterized in mediastinal lymph nodes. However it can also be investigated in cervical, supraclavicular and retroperitoneal lymph nodes. In this case report, we present a patient who was diagnosed as Castleman Disease while she was planned to have surgery for rectum cancer.

Keywords: Castleman disease, lymph node, rectum cancer

Ufuk Arslan, Neriman Şengül, Müzeyyen Astarcı, Ertunç Cinpolat, Ümmügül Üyetürk, Safiye Gürel. Castleman Disease Accompanied to Rectum Cancer: A case report. Abant Med J. 2018; 7(2): 44-47

Sorumlu Yazar: Ufuk Arslan, Türkiye
LookUs & Online Makale