ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Parotis Bezi Sebasöz Lenfadenoma Olgu Sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(2): 90-93 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.28159

Parotis Bezi Sebasöz Lenfadenoma Olgu Sunumu

Tarık Yağcı1, Serap Koybasi Şanal1, Yusuf ozgur bicer1, Hesna Müzeyyen Astarcı2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, KBB AD, Bolu
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Bolu

Sebasöz lenfadenomalar, preoperatif değerlendirmede diğer parotis bezi tümörleriyle sıklıkla karışan, oldukça nadir görülen benign tümörlerdir. Bu olguda, 40 yaşında kadın hastanın sol kulak önünde 2 yıldır olan ağrısız kitle şikayetiyle kliniğimizde başvuran teşhis ve tedavisi yapılan parotidektomi sonrası sebasöz lenfadenoma tanısı konulan hasta sunuldu. Bu hastanın; klinik, görüntüleme bulguları ve histopatolojik özellikleri literatür eşliğinde tartışıldı. Sebase lenfadenomaların tedavisi cerrahi olup, parsiyel parotidektomi yeterlidir. Preoperatif tanı için, ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB), ultrasonografi (USG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) teknikleri ayırıcı tanıda kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Benign tümör, Sebasöz Lenfadenoma, Parotis Bezi Neoplazileri

Case Report of Sebaceous Lymphadenoma of The Parotid Gland

Tarık Yağcı1, Serap Koybasi Şanal1, Yusuf ozgur bicer1, Hesna Müzeyyen Astarcı2
1Department of Otolaryngology, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Department of Pathology, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

Sebaceous lymphadenomas are rare benign tumors that are frequently confused with other parotid gland tumors in preoperative evaluation. In this case, we present a 40-year-old female patient with a 2 year history of painless mass on her left ear diagnosed as sebaceous lymphadenoma after parotidectomy. Clinical, imaging findings and histopathological features of this patient were discussed in the light of the literature. Treatment of sebaceous lymphadenomas is surgical and partial parotidectomy is sufficient. For preoperative diagnosis, fine needle aspiration biopsy (FNAB), ultrasonography (USG) and magnetic resonance imaging (MRI) techniques can be used in the differential diagnosis.

Keywords: Benign tumor, Sebaceous Lymphadenoma, Parotid Gland Neoplasms

Tarık Yağcı, Serap Koybasi Şanal, Yusuf ozgur bicer, Hesna Müzeyyen Astarcı. Case Report of Sebaceous Lymphadenoma of The Parotid Gland. Abant Med J. 2019; 8(2): 90-93

Sorumlu Yazar: Serap Koybasi Şanal, Türkiye
LookUs & Online Makale