ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Yoğun Bakım Hastalarında Kolistin Nefrotoksisitesinin Değerlendirilmesi [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(1): 10-14 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.39306

Yoğun Bakım Hastalarında Kolistin Nefrotoksisitesinin Değerlendirilmesi

Fatma Kaplan Efe1, Fatma Ayerden Ebinç2, Serdar Karakaya1, İbrahim Karadağ1, Murat Eser1, Oktay Ünsal1, Aysun Aybal Kutlugün2, Esin Beyan1
1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara, Türkiye
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Kolistin verilen hastalarda nefrotoksisite gelişiminin ve bunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kolistin verilen 51 hasta nefrotoksiste gelişen ve gelişmeyenler olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar, demografik özellikler ve laboratuar verileri yönünden karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların %64,7’sinde kolistine bağlı nefrotoksisite saptandı. Nefrotoksisite gelişen hastaların ölüm oranı daha yüksek bulundu (p: 0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım hastalarında kolistin nefrotoksisitesine dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kolistin, nefrotoksisite, yoğun bakım

Evaluation of Colistin Nephrotoxicity in Intensive Care Diseases of Patient

Fatma Kaplan Efe1, Fatma Ayerden Ebinç2, Serdar Karakaya1, İbrahim Karadağ1, Murat Eser1, Oktay Ünsal1, Aysun Aybal Kutlugün2, Esin Beyan1
1Kecioren Teaching And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Ankara, Turkey
2Kecioren Teaching And Research Hospital, Department Of Nephrology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Evaluation of the development of nephrotoxicity and the factors affecting it in patients treated with colistin theraph
METHODS: 51 patients who received colistin treatment were divided into two groups as nephrotoxicity developing and nondeveloping. Demographic and laboratory data between the groups were compared
RESULTS: Colistin induced nephrotoxicity was detected in 64.7% of the patients. Patients who developed nephrotoxicity had a higher mortality rate (p: 0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nephrotoxicity of colistin should be noted in ICU patients.

Keywords: Colistin, nephrotoxicity, intensive care unit

Fatma Kaplan Efe, Fatma Ayerden Ebinç, Serdar Karakaya, İbrahim Karadağ, Murat Eser, Oktay Ünsal, Aysun Aybal Kutlugün, Esin Beyan. Evaluation of Colistin Nephrotoxicity in Intensive Care Diseases of Patient. Abant Med J. 2018; 7(1): 10-14

Sorumlu Yazar: Fatma Kaplan Efe, Türkiye
LookUs & Online Makale