ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Deli bal zehirlenmesi; ne kadar gözleyelim? [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(1): 32-34 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.47966

Deli bal zehirlenmesi; ne kadar gözleyelim?

Emine Binnetoğlu1, Sevim Dindar1, Erkan Şengül1, Nuray Kahraman Ay2
1Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli
2Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli

Deli bal zehirlenmesi Türkiye’nin daha çok Karadeniz bölgesinde görülen, gastrointestinal, kardiyovasküler ve nörolojik sistemleri etkilyebilen bir sendromdur. Hipotansiyon, bradikardi ve görme sorunları en sık karşılaşılan problemlerdir. İntravenöz sıvı ve atropin tedavisi semptomatik hastalarda başarıyla kullanılır. Burada deli bal zehirlenmesi olan, hipotansiyonu ve bradikardisi 72 saat süren 46 yaşında erkek bir hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Deli bal, bradikardi, görme problemleri.

Mad honey poisoning; how much observe?

Emine Binnetoğlu1, Sevim Dindar1, Erkan Şengül1, Nuray Kahraman Ay2
1Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli
2Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli

Mad honey poisoning syndrome is common in Turkey mostly in Black Sea Region. Gastrointestinal, cardiovascular and neurologic systems are mostly involved in this syndrome. Hypotension, bradycardia and visual disorders are usually encountered problems. Intravenous fluid and atropin therapy are successfully used in symptomatic patients. We report a 46 year old male with mad honey poisoning who presented with prolonged hypotension and bradycardia.

Keywords: Mad honey, bradycardia, visual problems.

Emine Binnetoğlu, Sevim Dindar, Erkan Şengül, Nuray Kahraman Ay. Mad honey poisoning; how much observe?. Abant Med J. 2012; 1(1): 32-34

Sorumlu Yazar: Emine Binnetoğlu
LookUs & Online Makale