ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Olgu Sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(2): 97-100 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.49765

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Olgu Sunumu

Mehmet Sevim1, Serhat Çetin1, Bekir Aras2, Şahin Kabay2
1Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Türkiye
2Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

Perkütan Nefrolitotomi (PNL) böbrek taşlarının tedavisinde minimal invaziv bir yöntem olup, günümüzde açık taş cerrahisinin yerini almıştır. Ancak her cerrahi işlem gibi PNL operasyonunda da çeşitli komplikasyonların gelişebileceği, hatta bunların hayatı tehdit edecek boyutlara ulaşabileceği unutulmamalıdır. PNL operasyonu uygun olan hastalarda tüpsüz olarak yapılabilse de rutinde nefrostomi yerleştirilerek sonlandırılmaktadır. Biz de bu yazımızda daha önce literatürde bildirilmemiş olan PNL operasyonu sonrası yerleştirdiğimiz nefrostomi kataterinin kopmasını ve bu duruma endoskopik yaklaşımımızı anlattık.

Anahtar Kelimeler: Perkütan Nefrolitotomi, Nefrostomi, Komplikasyon

A Rare Complication After Percutaneous Nephrolithotomy: A Case Report

Mehmet Sevim1, Serhat Çetin1, Bekir Aras2, Şahin Kabay2
1Sanli̇urfa Provi̇nci̇al Di̇rectorate Of Health Vi̇ransehi̇r State Hospi̇tal, Turkey
2Dumlupınar University, Medicine Faculty, Department Of Urology, Kütahya, Turkey

Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) is a minimally invasive method for the treatment of kidney stones and has replaced open stone surgery. However, it should be kept in mind that various complications may develop in PCNL operation like every surgical procedure and even these can be life-threatening. Although PCNL can be performed tubeless in appropriate patients, nephrostomy is routinely terminated. In this article, we discussed the brekeage of the nephrostomy catheter that we have placed after PCNL operation and our endoscopic approach to this condition which was not previously reported in the literature.

Keywords: Percutaneous Nephrolithotomy, Nephrostomy, Complication

Mehmet Sevim, Serhat Çetin, Bekir Aras, Şahin Kabay. A Rare Complication After Percutaneous Nephrolithotomy: A Case Report. Abant Med J. 2019; 8(2): 97-100

Sorumlu Yazar: Mehmet Sevim, Türkiye
LookUs & Online Makale