ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Büyük postentübasyon trakeoözofagial fistüllerin kendiliğinden genişleyen kaplı stentler kullanılarak kapatılması [Abant Med J]
Abant Med J. 2016; 5(1): 77-78 | DOI: 10.5505/abantmedj.2016.63825

Büyük postentübasyon trakeoözofagial fistüllerin kendiliğinden genişleyen kaplı stentler kullanılarak kapatılması

Mevlüt Kurt1, Öznur Can2, Emrah Poşul1, Güray Can1, Özlem Kar Kurt3, Bülent Yılmaz4, Uğur Korkmaz4
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
4Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Bolu, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Trakeoözofagial fistüller, Kendiliğinden genişleyen kaplı stentler

Closure of a large postintubation tracheoesophageal fistula using a covered self-expandable stent

Mevlüt Kurt1, Öznur Can2, Emrah Poşul1, Güray Can1, Özlem Kar Kurt3, Bülent Yılmaz4, Uğur Korkmaz4
1Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Gastroenterology, Bolu, Turkey
2Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Bolu, Turkey
3Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Chest Disease, Bolu, Turkey
4Bolu İzzet Baysal State Hospital, Department Of Gastroenterology, Bolu, Turkey

Keywords: Tracheoesophageal fistulas, Covered self-expandable stents

Mevlüt Kurt, Öznur Can, Emrah Poşul, Güray Can, Özlem Kar Kurt, Bülent Yılmaz, Uğur Korkmaz. Closure of a large postintubation tracheoesophageal fistula using a covered self-expandable stent. Abant Med J. 2016; 5(1): 77-78

Sorumlu Yazar: Güray Can, Türkiye
LookUs & Online Makale