ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Il-1 ailesi ve ilişkili hastalıklar [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(1): 37-45 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.68094

Il-1 ailesi ve ilişkili hastalıklar

Özgür Mehmet Yiş, Güler Buğdaycı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bolu

İnterlökin-1 aile (IL-1F) üyeleri akut ve kronik inflamasyon ile ilişkilidir ve immün cevapta esaslı bir rol oynar. IL-1 aile üyelerinin biyolojik özellikleri tipik olarak pro-inflamatuardır. IL-1 ailesi 11 üyeye sahiptir ve onların prekürsörlerinin uzunluğuna göre alt ailelere sınıflandırılabilinir. Bu çalışma IL-1 aile üyelerini tanıtır ve çeşitli hastalıklarda IL-1 ailesi sitokinlerinin işlevlerinin incelemesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnterlökinler, sitokinler, hastalık, otoimmünite, inflamasyon

Il-1 family and its related diseases

Özgür Mehmet Yiş, Güler Buğdaycı
Department of Biochemistry, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

The interleukin-1 (IL-1) family of members is associated with acute and chronic inflammation, and plays an essential role in the immune response. The biological properties of IL1family members are typically pro-inflammatory.The IL1 family has 11family members and can be categorized into subfamilies according to the length of their precursor. This review introduces the IL-1 family members and examines functional roles of the IL-1 family cytokines in a variety of diseases.

Keywords: Interleukins, cytokines, disease, autoimmunity, inflammation

Özgür Mehmet Yiş, Güler Buğdaycı. Il-1 family and its related diseases. Abant Med J. 2019; 8(1): 37-45

Sorumlu Yazar: Özgür Mehmet Yiş, Türkiye
LookUs & Online Makale