ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Tek doz doksisiklin kullanımı sonrası gelişen özefagus ülseri [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(2): 104-104 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.77486

Tek doz doksisiklin kullanımı sonrası gelişen özefagus ülseri

Mustafa Şit1, Gülali Aktaş2, Edip Erdal Yılmaz1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu

Anahtar Kelimeler: özefagus, ülser, doksisiklin, gastroskopi

Esophageal ulcer development after a single dose of doxycycline

Mustafa Şit1, Gülali Aktaş2, Edip Erdal Yılmaz1
1Department Of General Surgery, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Department Of İnternal Medicine, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

Keywords: esophagus, ulcer, doxycycline, gastroscopy

Mustafa Şit, Gülali Aktaş, Edip Erdal Yılmaz. Esophageal ulcer development after a single dose of doxycycline. Abant Med J. 2012; 1(2): 104-104

Sorumlu Yazar: Mustafa Şit, Türkiye
LookUs & Online Makale