ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
III. Ventrikülün kolloid kisti: başağrısının nadir bir nedeni [Abant Med J]
Abant Med J. 2013; 2(2): 173-175 | DOI: 10.5505/abantmedj.2013.86580

III. Ventrikülün kolloid kisti: başağrısının nadir bir nedeni

Fuat Özkan1, Mehmet Fatih İnci1, İdris Altun2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Kolloid kistler nadir görülen primer benign intrakranial tümörlerdendir. Benign olmakla birlikte, foramen Monro’da obstrüksiyona yol açarak akut hidrosefaliye ve ani ölümlere neden olabilirler. Cerrahi eksizyon küratif olmakla birlikte, orta hatta ve derin yerleşimli olmaları nedeniyle teknik olarak zordur. Bu olguda 2 aydır devam eden şiddetli başağrısı yakınması nedeniyle başvuran ve herhangi bir nörolojit defisiti bulunmayan 22 yaşındaki erkek hastada saptanan 3.ventrikül yerleşimli kolloid kistin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Kolloid kist, Üçüncü Ventrikül, Manyetik rezonans görüntüleme

Colloid Cyst of Third Ventricle: Unusual Cause of Headache

Fuat Özkan1, Mehmet Fatih İnci1, İdris Altun2
1Department Of Radiology, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras,

Colloid cysts are one of the infrequent benign primary intracranial tumours. Although they are histologically benign, they may lead acute hydrocephalus and sudden death by obstructing foramen Monro. Colloid cysts are surgically challenging because of their deep midline location. In this case, a 22 year-old male patient complained of severe headache for 2 months without any neurological deficits was diagnosed as colloid cyst and discussed magnetic resonance imaging findings.

Keywords: Colloid Cyst, Third Ventricle, Magnetic resonance imaging

Fuat Özkan, Mehmet Fatih İnci, İdris Altun. Colloid Cyst of Third Ventricle: Unusual Cause of Headache. Abant Med J. 2013; 2(2): 173-175

Sorumlu Yazar: Fuat Özkan, Türkiye
LookUs & Online Makale