ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Ev İçinde Beklenmedik Bir Tehlike: Tığ [Abant Med J]
Abant Med J. 2017; 6(3): 126-128 | DOI: 10.5505/abantmedj.2017.88393

Ev İçinde Beklenmedik Bir Tehlike: Tığ

Ahmet Atıcı, Sinan Kılıç
Aksaray Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Aksaray, Türkiye

Delici alet yaralanması çocuklarda çok nadir görülür ve hastane başvurularının %3,6’sını oluşturur. Tığ ve örgü şişleri gibi delici aletlerin ağız içinden posterior oral kaviteye saplandığı, intrakranial alana saplandığı, toraksa saplanıp kardiyak perforasyon yaptığı ve sonuç olarak hayatı tehdit eden ciddi yaralanmalara sebep olduğu bildirilmiştir. Özellikle olta ucu gibi dikenli olan yabancı cisimlerin komplikasyonsuz çıkarılması için ‘needle cover’ yöntemi tarif edilmiştir. İki yaşında kız hasta evde oyun oynarken düşme sonrası gluteal bölgeye tığ batma yakınması ile acil servise başvurdu. Yabancı cisim ‘needle cover’ yöntemine gerek kalmadan birkaç manevra ile komplikasyon olmadan çıkarıldı. Takibinde sorunu olmayan hasta postoperatif birinci gününde şifa ile taburcu edildi. Bu yazıda çocuğun oyun alanına bırakılan tığ ve benzeri gibi örgü şişlerinin potansiyel bir tehlike oluşturabileceğine vurgu yapılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tığ Batması, Çocuklar, Travma

An Unexpected Threat at Home: Crochet Needle

Ahmet Atıcı, Sinan Kılıç
Aksaray State Hospital, Department of Pediatric Surgery, Aksaray, Turkey

Penetrative device injuries are rarely seen on children and represent 3.6 % of hospital admissions. It has been reported that penetrative devices like crochet needle and knitting needles stucked posterior oral cavity in mouth, stucked intracranial area, stucked thorax that caused cardiac perforation and as a result caused critical injures that threatens human life. Especially “needle cover” method is described for removing foreign body like fishing line needle without complication. A two-year-old girl applied to emergency room after fell down while she was playing at home, because of stucking crochet needle on gluteal area. Crochet needle could be removed with some maneuvers without complication, without needing “needle cover’’ method. The post-procedure course of the patient was uneventful, and the patient was discharged on first day. This article aimed emphasizing on the crochet needle and similar knitting needles lefted on the playing area of children can be potential danger for children.

Keywords: Crochet Needle Stuck, Children, Trauma

Ahmet Atıcı, Sinan Kılıç. An Unexpected Threat at Home: Crochet Needle. Abant Med J. 2017; 6(3): 126-128

Sorumlu Yazar: Ahmet Atıcı, Türkiye
LookUs & Online Makale